15:06 08/12/2022

Kho bạc Nhà nước huy động hơn 182 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Vũ Phong -

Tính đến hết tháng 11/2022, phát hành trái phiếu Chính phủ của Kho bạc Nhà nước chỉ đạt 45,6% kế hoạch Bộ Tài chính giao và 84,75% kế hoạch dự kiến điều chỉnh...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Tại giao ban tổng kết công tác tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng cuối năm của Bộ Tài chính, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Quân cho biết, thời gian qua, Kho bạc Nhà nước đã bám sát tình hình nhu cầu chi của ngân sách, theo dõi lãi suất trên thị trường trái phiếu Chính phủ để đảm bảo huy động có hiệu quả.

Theo đó, tính đến hết tháng 11/2022, Kho bạc Nhà nước phát hành 182,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đạt 45,6% kế hoạch Bộ giao và 84,75% kế hoạch dự kiến điều chỉnh là 215 nghìn tỷ đồng. Kỳ hạn phát hành bình quân là 12,81 năm, kỳ hạn còn lại bình quân là 9,07 năm và lãi suất bình quân năm 2022 là 3,25%.

Qua đánh giá khả năng thu chi giải ngân cả năm 2022, Bộ Tài chính đang xem xét điều chỉnh nhu cầu vay năm 2022, trong đó dự kiến quý 4/2022 thông qua kênh trái phiếu Chính phủ sẽ phát hành khoảng 100 nghìn tỷ đồng, tương ứng với nhiệm vụ cả năm khoảng 215 nghìn tỷ đồng.

Theo đánh giá của Cục Quản lý ngân quỹ, năm 2022, công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ đáp ứng 4 mục tiêu đề ra. Đó là huy động đủ vốn cho chi đầu tư phát triển và trả nợ gốc của ngân sách Trung ương; bảo đảm là kênh huy động vốn ổn định, hiệu quả của ngân sách Trung ương; tái cơ cấu danh mục nợ trái phiếu Chính phủ nói riêng và nợ công nói chung để bảo đảm an toàn tài chính quốc gia; và duy trì và phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ làm tham chiếu cho thị trường vốn.

Cũng liên quan đến trái phiếu Chính phủ, trong tuần gần nhất (28/11-2/12), Kho bạc Nhà nước tiến hành gọi thầu tổng cộng 11.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ ở các kỳ hạn 10 năm và 15 năm với tỷ lệ trúng thầu đạt 56%. Tuần này, Kho bạc Nhà nước sẽ gọi thầu 8.000 tỷ đồng ở 2 kỳ hạn (10 và 15 năm).