18:30 28/06/2021

Kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công

Phúc Minh -

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1012/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo quyết định, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái. Phó Trưởng ban gồm: Bộ trưởng Bộ Nội vụ (Phó Trưởng ban Thường trực), Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng; Công an; Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư; Thông tin và Truyền thông; Giáo dục và Đào tạo; Y tế;  Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nội vụ; Lao động -Thương binh và Xã hội; Tài chính.

Lãnh đạo các cơ quan: Ban Tổ chức Trung ương; Văn phòng Trung ương;  Ban Tuyên giáo Trung ương; Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Ban Kinh tế Trung ương;  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Văn phòng Quốc hội; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa án Nhân dân tối cao; Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo quyết định, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là nghiên cứu, xây dựng và đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu tại Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Nghị quyết số 107 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27; Nghị quyết số 125 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28. .

Đồng thời, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ phối hợp với các bộ, cơ quan nghiên cứu các chính sách kinh tế - xã hội có liên quan đến chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công theo phân công của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; giải pháp tạo nguồn cho cải cách chính sách tiền lương, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, đề xuất các biện pháp để xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.