09:05 17/07/2019

Kon Tum được thành lập thị trấn Măng Đen

Hà Vũ

Thị trấn Măng Đen được thành lập trên cơ sở toàn bộ 148,07 km2 diện tích tự nhiên và 6.913 người của xã Đắk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về việc thành lập thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về việc thành lập thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

Chiều 16/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc thành lập thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Theo tờ trình của Chính phủ, thị trấn Măng Đen được thành lập trên cơ sở toàn bộ 148,07 km2 diện tích tự nhiên và 6.913 người của xã Đắk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Sau khi thành lập thị trấn Măng Đen, tỉnh Kon Tum không thay đổi diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, nhưng có tăng 1 thị trấn và giảm 1 xã (từ 86 xã, 10 phường và 6 thị trấn thành 85 xã, 10 phường và 7 thị trấn).

Thuyết minh về sự cần thiết thành lập thị trấn này, tờ trình của Chính phủ nêu, huyện Kon Plông được thành lập từ năm 2002, nhưng đến nay chưa có thị trấn trung tâm huyện lỵ. Trung tâm hành chính huyện Kon Plông đã được quy hoạch và đầu tư xây dựng tại thôn Măng Đen, xã Đắk Long.

Xã Đắk Long thuộc đỉnh của dãy Trường Sơn, độ cao trên 1.200 m so với mực nước biển, khí hậu quanh năm mát mẻ, có Khu du lịch sinh thái Măng Đen, Chùa Khánh Lâm và Tượng Đức mẹ Măng Đen khá nổi tiếng, thuận lợi để phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái, du lịch tâm linh và nghỉ dưỡng.

Xã Đắk Long là cửa ngõ phía Tây của huyện Kon Plông, là đầu mối giao thông và nơi giao thương, trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa các xã trong huyện Kon Plông và các địa phương lân cận.

Để khai thác, phát huy có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái Măng Đen và Quy hoạch chung đô thị Kon Plông, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2030, trong đó ranh giới quy hoạch xây dựng đô thị Kon Plông phù hợp với ranh giới hành chính của xã Đắk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. 

Thời gian qua tỉnh Kon Tum và huyện Kon Plông đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã Đắk Long theo định hướng đô thị trung tâm huyện lỵ Kon Plông thuộc vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh Kon Tum gắn với vùng du lịch sinh thái Măng Đen.

Do vậy, kinh tế - xã hội xã Đắk Long đã có bước phát triển nhanh, bền vững. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng các ngành thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Thu ngân sách xã Đắk Long hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao.

Hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội và hạ tầng đô thị trên địa bàn xã Đắk Long đã, đang đặt ra nhiều vấn đề mới cần giải quyết như: quản lý kinh tế, quản lý quy hoạch, kiến trúc, xây dựng; quản lý kết cấu hạ tầng kỹ thuật; quản lý dân cư; phòng chống các tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự công cộng, cảnh quan và bảo vệ môi trường.

Vì vậy, thành lập thị trấn Măng Đen trên cơ sở xã Đắk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum là cần thiết nhằm tạo lập cơ sở pháp lý cho việc chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý từ chính quyền địa phương ở nông thôn sang chính quyền địa phương ở đô thị trên địa bàn xã Đắk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. 

Đồng thời, tạo lập được môi trường hấp dẫn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và đô thị trên địa bàn để thị trấn Măng Đen phát huy tốt vai trò đô thị động lực phát triển của huyện Kon Plông nói riêng, vùng phía Đông của tỉnh Kon Tum nói chung và đáp ứng được nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương.