18:48 04/05/2021

Lãi quý 1 hơn 40 tỷ, GTN vẫn lỗ luỹ kế hơn 292 tỷ đồng

Hà Anh -

Công ty Cổ phần GTNFOODS (mã GTN-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2021 với doanh thu tăng và lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ...

Mới đây, GTN cho biết đã ký hợp đồng sáp nhập với Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam - CTCP (VLC) theo phương án sáp nhập tổng thể đã được cổ đông thông qua.
Mới đây, GTN cho biết đã ký hợp đồng sáp nhập với Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam - CTCP (VLC) theo phương án sáp nhập tổng thể đã được cổ đông thông qua.

Theo đó, doanh thu thuần quý 1/2021 giảm hơn 11 tỷ đồng đạt 622 tỷ đồng, tuy nhiên lợi nhuận gộp về bán hàng lại tăng nhẹ lên hơn 171 tỷ đồng. Trong kỳ, công ty ghi nhận lãi trong công ty liên doanh liên kết tăng mạnh từ mức 68,7 triệu lên hơn 886 triệu đồng.

Trong khi đó, các loại chi phí như chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm so với cùng kỳ làm cho lợi nhuận gộp tăng hơn 7 tỷ lên 50,4 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế tăng từ gần 42 tỷ lên 47,4 tỷ và lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ từ 40 tỷ hồi quý 1/2020 lên hơn 40,6 tỷ đồng.

GTN cũng cho biết lợi nhuận sau thuế công ty mẹ chỉ đạt 1,2 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ, công ty mẹ báo lãi hơn 11,2 tỷ đồng. Theo giải thích từ GTN thì lợi nhuận của công ty mẹ giảm tới 89,3% so với cùng kỳ là do giảm thu nhập tài chính vì công ty đã dùng tiền đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu tại Mộc Châu Milk.

Tính đến ngày 31/3/2021, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm hơn 292 tỷ đồng, tăng 154 tỷ so với hồi đầu năm; tổng tài sản tăng hơn 340 tỷ lên 4.527 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu tăng gần 400 tỷ lên hơn 4.098 tỷ đồng.

Mới đây, GTN cho biết đã ký hợp đồng sáp nhập số 03/2021/HĐSN/VLC-GTN với Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam - CTCP theo phương án sáp nhập tổng thể đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua ngày 19/3 vừa qua.

Trước đó, HĐQT GTN thông qua tỷ lệ sáp nhập vào VLC theo tỷ lệ là 1,6:1 (1,6 cổ phiếu GTN vào ngày chốt quyền sẽ hoán đổi thành 1 cổ phiếu VLC).

Theo phương án sáp nhập tổng thể, VLC sẽ thực hiện phát hành thêm cổ phiếu phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ 250 triệu cổ phiếu của GTN đang lưu hành). Sau khi hoàn tất việc hoán đổi, cổ đông của GTN sẽ trở thành cổ đông của VLC và giúp VLC tăng vốn điều lệ.