12:08 24/09/2021

Lâm Đồng sẽ xử lý triệt để các công trình xây dựng cơi nới, lấn chiếm

Mộc Minh

Nằm trong công tác tăng cường quản lý trật tự xây dựng và đô thị, tỉnh Lâm Đồng sẽ thực hiện xử lý triệt để các công trình vi phạm làm mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị…

TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản số 6689 về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, giao Sở Xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở Chỉ thị số 12 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng.

Cụ thể, hoàn thành công tác lập quy hoạch xây dựng vùng huyện (năm 2021); phủ kín quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đạt tỷ lệ 100% (năm 2022) đảm bảo yêu cầu định hướng, chất lượng, khả thi và phù hợp với quy định để phục vụ cho định hướng phát triển và quản lý xây dựng theo quy hoạch đã được duyệt.

Định kỳ rà soát, kiểm tra, đề xuất điều chỉnh, huỷ bỏ quy hoạch không còn phù hợp.

Đảm bảo xử lý triệt để các công trình xây dựng cơi nới, lấn chiếm làm mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện đảm bảo yêu cầu, cập nhật, bổ sung phù hợp với quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu và các quy hoạch ngành khác…

Tăng cường công tác quản lý đất đai trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chia tách thửa, chuyển nhượng, cho tặng và chuyển mục đích sử dụng đất. Đặc biệt, tại các khu vực đang lập quy hoạch, đất dự án, khu vực kêu gọi thu hút đầu tư và định hướng phát triển đô thị, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật…

UBND các huyện, TP. Đà Lạt và TP. Bảo Lộc cần khẩn trương tổ chức lập các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đảm bảo yêu cầu quản lý đầu tư, xây dựng và quản lý xây dựng sau quy hoạch theo quy định pháp luật. Hoàn thành công tác phủ kín đến quy hoạch phân khu trong năm 2022.

Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai hiệu qủa công tác quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị.

 
Nghiên cứu mô hình thí điểm thành lập Đội quản lý trật tự đô thị (trên cơ sở không phát sinh đầu mối và không phát sinh biên chế) để tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện các công trình xây dựng không phép, trái phép, sai quy hoạch, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh, trưng bày hàng hoá…

Gắn trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương trong công tác quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị với công tác thi đua, khen thưởng, đánh giá chất lượng tổ chức, bình xét danh hiệu tổ chức…

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã ban hành Chỉ thị số 12 về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra tình trạng xây dựng công trình không phép, trái phép, sai quy hoạch, lấn chiếm đất công, xây dựng công trình trên đất nông  nghiệp, phân lô đất nông nghiệp để bán nền trái quy định, tự xây dựng đường giao thông.

Tình trạng đầu tư hạ tầng kỹ thuật chưa hợp lý, khoa học, mỹ quan, không đảm bảo vệ sinh môi trường; tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè kinh doanh, buôn bán, đậu đỗ xe, quảng cáo, rao vặt tuỳ tiện, gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, việc cấp phép, kiểm tra, giám sát, hậu kiểm còn nhiều hạn chế, bất cập, nhiều công trình vi phạm chưa được chính quyền địa phương phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời, thiếu kiên quyết đã phá vỡ quy hoạch và gây bức xúc trong dư luận.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng, nguyên nhân do công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp uỷ, chính quyền chưa quyết liệt, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm… Các quy định về chiều cao công trình chưa phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn, bất cập cho doanh nghiệp và người dân trong xây dựng công trình.

Ngoài ra, tốc độ xây dựng, đô thị hoá tăng nhanh, nhu cầu nhà ở của người dân rất lớn, nhất là đối với người lao động có thu nhập thấp tại các đô thị dẫn đến hình thành các khu dân cư tự phát, chợ tự phát, lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh…

Để khắc phục những bất cập trên, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng yêu cầu các cấp đảng, chính quyền chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp về quy hoạch đất đai, quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn… xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm với nguyên tắc “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”.

Đồng thời, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thực hiện không tốt, vi phạm công tác quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị; thông tin kịp thời các vụ việc vi phạm và kết quả xử lý của các cấp có thẩm quyền.