16:16 30/07/2021

Lâm Đồng huỷ loạt Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Đức Trọng và Lạc Dương

Ban Mai

Ba công ty được giao đất tại huyện Đức Trọng và Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng bị huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì “ôm” đất mà không thực hiện…

Huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa ra Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đó là Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 040467 cấp ngày 02/11/2007 cho Công ty TNHH Đầu tư Hàn Việt. Vị trí khu đất thuộc một phần tiểu khu 267C, 278A, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng với quy mô 268ha.

Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 742953 cấp ngày 06/01/2009 cho Công ty cổ phần Quốc An. Vị trí khu đất thuộc một phần tiểu khu 300, 350, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng với quy mô 137,23ha.

Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 949302 cấp ngày 11/5/2009 cho Công ty cổ phần Dasar. Vị trí khu đất thuộc huyện Lạc Dương, với quy mô 116,54ha.

Trước đó, vào tháng 5 và tháng 6/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Thông báo số 231, 241, 242  về việc nộp lại bản chính các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên, nhưng đến nay quá thời hạn thông báo mà 03 công ty trên vẫn không thực hiện.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng giao Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chỉnh lý hồ sơ địa chính và lập danh sách Giấy chứng nhận đã bị hủy gửi về Tổng cục Quản lý đất đai để thông báo công khai trên trang thông tin điện tử.

Được biết, đối với Công ty TNHH Đầu tư Hàn Việt, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định số 1516 về thu hồi toàn bộ 268ha diện tích đất đã cho thuê tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, để thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng - Sân golf Đà Lạt. Nguyên do chủ đầu tư đã để đất được Nhà nước cho thuê bị lấn chiếm và vi phạm Điều 64, Luật Đất đai 2013 khi chậm đưa đất vào sử dụng quá 24 tháng.

Ngoài ra, UBND huyện Đức Trọng cũng cho biết Công ty TNHH Đầu tư Hàn Việt, ngoài thiếu vốn đầu tư, chậm tiến độ triển khai dự án còn để diện tích rừng bị phá là 52,39ha, diện tích rừng bị lấn chiếm, sản xuất nông nghiệp là 40,03 ha.

Đối với Công ty Cổ phần Quốc An cũng đã bị thu hồi diện tích đất đã thuê sau khi UBND huyện Đức Trọng cho biết công ty này không đảm bảo năng lực tài chính, khi được gia hạn cũng không có sự chuyển biến trong đầu tư, để rừng bị phá 31ha, đất bị lấn chiếm 21ha trong tổng số đất thuê 137ha, trong đó, có tới 89ha đất có rừng. 

Đối với Công ty cổ phần Dasar bị thu hồi toàn bộ diện tích đất được thuê 116,54ha, tại huyện Lạc Dương theo Quyết định 1107 của UBND tỉnh Lâm Đồng, do công ty này đã không thực hiện dự án đầu tư và không sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục, tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, vi phạm Điều 64, Luật Đất đai năm 2013, đã được xác định tại Kết luận thanh tra số 9292/KL-TTCP ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ. Quỹ đất trên được giao lại cho Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim quản lý 112,07ha và UBND huyện Lạc Dương quản lý 5,47ha.