19:32 03/06/2021

Lâm Đồng tạm dừng giải quyết hồ sơ tách thửa

Phan Nam -

Sau khi kiểm tra, rà soát một số nội dung có liên quan, cơ quan chức năng Lâm Đồng nhận thấy mục đích hiến đất làm đường đi chung của nhiều hồ sơ là phục vụ cho việc tách thửa. Nhiều trường hợp biến tướng hình thành các khu đất không phải là dự án nhưng được doanh nghiệp, cá nhân rao bán tràn lan…

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Ngày 2/6, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ra văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường,  Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tạm dừng giải quyết hồ sơ tách thửa trên địa  bàn tỉnh (trừ trường hợp hồ sơ tách thửa do tặng, cho trong gia đình) đến khi có ý kiến chỉ đạo tiếp theo của tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, cùng ngày, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lâm Đồng cũng có công văn số 1461/STNMT-VP chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai rà soát toàn bộ hồ sơ tách thửa đã tiếp nhận và đang tồn động do vướng mắc về yêu cầu hình thành đường giao thông.

Đồng thời, kiểm tra hồ sơ, phân loại cụ thể; các hồ sơ đủ điều kiện thì trình ký phát hành; các hồ sơ chưa đủ điều kiện chuyển trả và có văn bản hướng dẫn thực hiện theo quy định theo hướng dẫn của Sở Xây dựng. Tạm dừng tiếp nhận các hồ sơ tách thửa phát sinh cho đến khi có quyết định điều chỉnh của UBND tỉnh và ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Công văn của Sở Tài nguyên và Môi trường nêu rõ, các nhiệm vụ trên phải thực hiện ngay và báo cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10/6/2021. Giám đốc Sở cũng yêu cầu các lãnh đạo Sở được phân công và các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc sở được giao nhiệm vụ, nghiêm túc thực hiện nội dung, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về nội dung và tiến độ thực hiện.

Theo cổng thông tin điện tử Lâm Đồng, trước đó, trên địa bàn một số địa phương trong tỉnh có tình trạng các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu tự nguyện hiến đất làm đường đi chung diễn ra tương đối phổ biến.

Việc hiến đất với mục đích khi làm hồ sơ xin cấp phép là mở đường đi chung cho các hộ dân xung quanh, đường đi phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp và thuận lợi cho việc sử dụng đất của gia đình... Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, rà soát một số nội dung có liên quan, cơ quan chức năng nhận thấy mục đích hiến đất làm đường đi chung của nhiều hồ sơ là phục vụ cho việc tách thửa. Qua đó, nhiều trường hợp hình thành các khu đất không phải là dự án nhưng được doanh nghiệp, cá nhân rao bán tràn lan, công khai.