14:27 06/09/2019

Doanh nghiệp “băm nát” hồ Tuyền Lâm - Đà Lạt: Lâm Đồng đã xử lý ra sao?

Minh Lâm

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm

Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt.
Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt.

Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan đã tổ chức kiểm điểm và nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với trách nhiệm quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị và chức trách của các cá nhân có liên quan đến sai phạm phát sinh tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt.

UBND tỉnh Lâm Đồng mới đây có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra, xử lý tình hình vi phạm trật tự xây dựng tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt.

Về xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm Ban quản lý khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, UBND thành phố Đà Lạt, các sở ngành và tổ chức cá nhân có liên quan để xảy ra sai phạm. Trên cơ sở đó, có hình thức xử lý theo đúng quy định pháp luật.

"Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan đã tổ chức kiểm điểm và nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với trách nhiệm quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị và chức trách của các cá nhân có liên quan đến sai phạm phát sinh tại khu du lịch", báo cáo nêu.

Qua đó, theo báo cáo của tỉnh Lâm Đồng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đã "chủ động, tích cực trong công tác kiểm tra, xử lý sai phạm, giải quyết, xử lý hậu quả phát sinh liên quan tới các sai phạm tại Khu du lịch.

Thời gian tới, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, sẽ yêu cầu tiếp tục kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân và có hình thức kỷ luật phù hợp, đồng thời chỉ đạo xử lý dứt điểm các sai phạm tại khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm. Đồng thời, chỉ đạo xử lý dứt điểm các sai phạm, chấn chỉnh, đưa hoạt động đầu tư, khai thác kinh doanh, quản lý sử dụng đất, rừng, mặt nước và tài sản công đúng mục đích, trình tự và thủ tục pháp luật.

"Sau khi xử lý dứt điểm các sai phạm tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả cụ thể", UBND tỉnh cho biết.

Báo cáo cũng nêu cụ thể về xử lý trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh cho thấy có nhiều vấn đề vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Đơn cử như Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chưa tham mưu cho UBND tỉnh hướng xử lý đối với các tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi hồ Tuyền Lâm và đề xuất hướng xử lý việc cho thuê tài sản công phải đảm bảo đúng quy định.

Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch đã tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh các tồn tại đối với 3 đơn vị kinh doanh tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm bao gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư Lý Khương; Công ty Cổ phần Nhật Nguyên; Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Toàn Cầu. Ngoài ra, đã cử cán bộ tham gia cùng Đoàn kiểm tra liên ngành do UBND thành phố Đà Lạt chủ trì để xử lý từng công trình vi phạm. Tuy nhiên, kết quả xử lý chậm do "công việc xử lý lớn và phải thực hiện Theo đúng quy trình quy định của pháp luật đối với các công trình xây dựng trái phép".

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng chưa hoàn thành việc kiểm tra, tham mưu thu hồi dự án đầu tư có sai phạm mà không chấp hành nghiêm việc xử lý vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền; chậm tiến độ nhưng nhà đầu tư không có động thái tích cực đầu tư. 

Sở này cũng chưa xử lý dứt điểm việc tiến hành hậu kiểm và xử lý đối với việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Công ty TNHH Trà Vườn Thương, thành lập 2 chi nhánh tại công trình xây dựng không phép và trên phần diện tích đã thu hồi. 

Đối với Sở Xây dựng, được giao chủ trì tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc khắc phục các sai phạm tại dự án Khu du lịch Lan Anh-Đà Lạt nhưng đến nay vẫn chưa xử lý được dứt điểm. Tại hạng mục khán đài, nhạc nước và Nhà rường số 2 dù chủ đầu tư cố tình xây dựng không phép nhưng chỉ bị phạt hành chính, tạm đình chỉ thi công để hoàn thiện, hồ sơ thủ tục đầu tư. 

Với Ban quản lý Khu du lịch Tuyền Lâm, theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện 6 nội dung nhưng vẫn còn một số nội dung chưa thực hiện dứt điểm như: Chưa hoàn thành kiểm tra, xử lý các sai phạm về trật tự xây dựng tại Khu Du lịch Tuyền Quang; chưa hoàn thành việc thiết kế hệ thống mốc giới khu vực bảo vệ I hồ Tuyền Lâm; chưa xử lý xong việc tháo dỡ các công trình đã ký hợp đồng trái phép với một số cá nhân, chưa trả nguyên trạng mặt bằng nhà điều hành du lịch đã cho Công ty TNHH Li Mi thuê mở quán cà phê Pini.