12:39 15/03/2013

Lập ban chỉ đạo triển khai tái cơ cấu tổ chức tín dụng

Hoàng Diên

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, giúp Thủ tướng chỉ đạo triển khai các giải pháp cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo triển khai đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 – 2015”.<br>
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo triển khai đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 – 2015”.<br>
Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành triển khai đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015” ban hành kèm theo Quyết định 254/QĐ-TTg ngày 1/3/2012 do Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình làm Phó trưởng Ban thường trực.

Các thành viên gồm: Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Văn Phượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng, Phó chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Thị Hồng.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai các giải pháp cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng theo các mục tiêu, định hướng nêu tại Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015".

Bên cạnh đó, nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp xử lý những vấn đề quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện Đề án. Tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương xử lý các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành và địa phương trong phạm vi Đề án.

Tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ điều hòa, phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương, đồng thời tăng cường trách nhiệm, sự tham gia, phối hợp của các bộ, ngành và địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015", với mục tiêu cơ cấu lại căn bản, triệt để và toàn diện hệ thống các tổ chức tín dụng để đến năm 2020 phát triển được hệ thống các tổ chức tín dụng đa năng.

(Nguồn: Chinhphu.vn)