17:23 27/06/2021

Lập tiểu ban ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 và truyền thông

Nam Anh -

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Tiểu ban Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 và Truyền thông là chỉ đạo việc xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin quản lý toàn bộ chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19...

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng, đồng Trưởng Tiểu ban  Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 và truyền thông.
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng, đồng Trưởng Tiểu ban Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 và truyền thông.

Bộ Y tế vừa mới ban hành Quyết định số 3043/QĐ-BYT thành lập Ban Chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 toàn quốc.

Theo Quyết định 3043, Bộ Y tế thành lập Văn phòng thường trực và 5 Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo gồm: Tiểu ban Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vaccine; Tiểu ban Tiêm chủng; Tiểu ban An toàn tiêm chủng; Tiểu ban Giám sát chất lượng vaccine; Tiểu ban Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 và truyền thông.

Trong đó, Tiểu ban Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 và truyền thông do Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn làm Trưởng Tiểu ban và Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng là đồng Trưởng Tiểu ban.

Các thành viên khác của Tiểu ban này gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp: Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế; Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Bộ Y tế; Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế; Cục Tin học hóa, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia của Bộ Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Dữ liệu y tế, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế; Công ty VNPT-IT; Tập đoàn Viettel.

Tiểu ban Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 và truyền thông có nhiệm vụ: Phối hợp với các Tiểu ban để chỉ đạo việc xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin quản lý toàn bộ chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 từ khâu tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, phân bổ đến khi tiêm chủng.

Chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hồ sơ sức khỏe cá nhân cho tiêm chủng, xây dựng hệ thống chứng nhận tiêm chủng; Phối hợp với Tiểu ban Tiêm chủng chỉ đạo tổng hợp dữ liệu về nhu cầu, số lượng, tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19 cho các điểm tiêm chủng và công khai trên bản đồ số hóa chiến dịch tiêm chủng; 

Đồng thời chỉ đạo công tác truyền thông chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 toàn quốc, chỉ đạo tổ chức đào tạo, tập huấn và theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ.