12:18 29/05/2021

Lo giải ngân, vốn đầu tư ngân sách nhà nước 5 tháng 2021 tăng 14,2%

Khánh Vy -

Theo Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tháng 5/2021 tiếp tục được các Bộ, ngành và địa phương nỗ lực tập trung thực hiện trong bối cảnh dịch Covid -19 đang bùng phát lần thứ 4 tại nhiều tỉnh/thành phố…

Lo giải ngân, vốn đầu tư ngân sách nhà nước 5 tháng 2021 tăng 14,2% - Ảnh 1Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2021

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 5/2021 ước tính đạt 34,2 nghìn tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 133,4 nghìn tỷ đồng, bằng 28,7% kế hoạch năm và tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2020 bằng 22,8% và tăng 16,2%).

Trong đó, vốn trung ương quản lý đạt 20,9 nghìn tỷ đồng, bằng 27,1% kế hoạch năm và tăng 21,4% so với cùng kỳ năm trước; vốn địa phương quản lý đạt 112,5 nghìn tỷ đồng, bằng 29% kế hoạch năm và tăng 13%.

Trong bối cảnh thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa tập trung đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ra Chỉ thị về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Trong đó, vốn đầu tư công phải thực sự đóng vai trò dẫn dắt, là vốn mồi để thu hút tối đa các nguồn lực từ các thành phần kinh tế khác theo phương châm “đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư” để phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng theo phương thức đối tác công tư. Mục tiêu tổng số dự án đầu tư công từ nguồn ngân sách trung ương của cả nước giai đoạn 2021 - 2025 là khoảng 5.000 dự án. Và tổng mức vốn ngân sách dự kiến cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 2,87 triệu tỉ đồng, tăng 120.000 tỉ đồng so với con số được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra.

Trước đó, theo tờ trình đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch giai đoạn 2021-2025 được Bộ Kế hoạch và đầu tư gửi tới Thủ tướng, tổng vốn ngân sách nhà nước đầu tư công trung hạn 2021-2025 là 2,75 triệu tỉ đồng, trong đó 1,38 triệu tỉ đồng vốn ngân sách trung ương, 1,37 triệu tỉ đồng vốn ngân sách địa phương. Trong 1,38 triệu tỉ đồng ngân sách trung ương có 1,08 triệu tỉ đồng vốn trong nước, 300.000 tỉ đồng vốn vay nước ngoài.