13:55 18/01/2021

Lợi nhuận 2020 của TKV giảm 35%

M.Chung

Năm 2020, doanh thu của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) giảm hơn 6%, lợi nhuận giảm 35% so với năm 2019

Trước đó, TKV đặt mục tiêu tổng doanh thu toàn tập đoàn năm 2020 là 138.000 tỉ đồng, trong đó sản xuất than 80.643 tỉ đồng và lợi nhuận đạt 3.500 tỉ đồng.
Trước đó, TKV đặt mục tiêu tổng doanh thu toàn tập đoàn năm 2020 là 138.000 tỉ đồng, trong đó sản xuất than 80.643 tỉ đồng và lợi nhuận đạt 3.500 tỉ đồng.

Doanh thu năm 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) ghi nhận ở con số 123.425 tỷ đồng, giảm hơn 6% so với năm 2019, lợi nhuận đạt 2.600 tỷ đồng, sụt giảm mạnh 35% so với con số hơn 4.000 tỷ đồng trong năm trước đó.

Mặc dù doanh thu và đặc biệt lợi nhuận của tập đoàn giảm rất mạnh như trên, tuy nhiên, khi thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 tới báo giới, TKV cho biết, so với "kết quả kinh doanh ước tính" mà tập đoàn công bố trước đó, doanh thu và lợi nhuận thực tế lần lượt tăng nhẹ 2% và 4%.

Có lẽ "kết quả kinh doanh ước tính" trên của TKV là kế hoạch đã được điều chỉnh bởi trước đó, khi triển khai hoạt động kinh doanh năm 2020, TKV đặt mục tiêu tổng doanh thu toàn tập đoàn là 138.000 tỉ đồng, trong đó sản xuất than 80.643 tỉ đồng và lợi nhuận đạt 3.500 tỉ đồng.

Như vậy, nếu so với mục tiêu đặt ra cho năm 2020 thì con số lợi nhuận thực tế năm 2020 của TKV đã giảm 25,7%, còn doanh thu giảm 10,5%.

Năm 2020, TKV đã nộp ngân sách nhà nước 19.500 tỷ đồng, trong đó đóng góp cho ngân sách của tỉnh Quảng Ninh trên 15.500 tỷ đồng, chiếm 39% tổng thu ngân sách nội địa của tỉnh.

Theo thông tin từ TKV, sản lượng than sản xuất toàn tập đoàn đạt 38,5 triệu tấn, tiêu thụ 42 triệu tấn. Sản lượng Alumin sản xuất 1,4 triệu tấn, sản xuất điện 10,6 tỷ kwh, bằng 108% thực hiện năm 2019, cao nhất kể từ khi thành lập Tổng công ty Điện lực TKV.

Một số sản phầm khác, bao gồm tiêu thụ đồng tấm đạt 13 ngàn tấn, tăng 7% so với 2019; kẽm thỏi 12 ngàn tấn, các sản phẩm thiếc thỏi, vàng, bạc... đạt 100% kế hoạch.

Năm 2021 TKV đặt mục tiêu tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt 123.880 tỷ đồng, lợi nhuận 3.000 tỷ đồng, than tiêu thụ 42 triệu tấn, than nguyên khai sản xuất 38,5 triệu tấn, đất đá bóc 167,26 triệu m3, mét lò đào tổng số 259,93 km…