11:25 01/04/2022

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất sau kiểm toán của Viettel Global tăng 566 tỷ đồng

Khánh Huyền

Doanh thu năm 2021 của Viettel Global lập kỷ mục mới dù phải hạch toán giảm theo quy định mới của Bộ Tài chính...

Viettel Global (Upcom: VGI) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty Delloitte Việt Nam.

Theo đó doanh thu hợp nhất của Viettel Global trong năm vừa qua đạt 19.242 tỷ đồng, tăng 280 tỷ so với năm 2020 đồng thời là mức doanh thu cao nhất trong lịch sử.

Dù chỉ tăng gần 2% so với năm trước nhưng đây là kết quả khả quan khi Viettel Global đã hạch toán giảm 1.600 tỷ đồng theo quy định mới của Bộ Tài chính về ghi nhận doanh thu dịch vụ viễn thông.

Theo đó, doanh thu bán thẻ viễn thông trả trước phải được xác định trên cơ sở lưu lượng thực tế mà khách hàng đã sử dụng trong kỳ. Khoản tiền thu bán thẻ nhưng khách hàng chưa sử dụng dịch vụ sẽ không được phản ánh vào doanh thu trong kỳ mà được chuyển sang ghi nhận doanh thu chưa thực hiện theo chính sách kế toán mới với tổng số tiền là 1.600 tỷ.

VGI áp dụng điều chỉnh phi hồi tố theo hướng dẫn tại điểm 1.1.2 Thông tư số 20/2006/TT-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuấn mực kế toán. Khoản doanh thu bị giảm này sẽ được hạch toán vào năm 2022.

Về cơ cấu doanh thu, khu vực châu Phi chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng 28% từ 6.607 tỷ lên 8.453 tỷ đồng. Khu vực Đông Nam Á và Mỹ Latin đạt lần lượt là 8.504 tỷ và 2.285 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất sau kiểm toán của Viettel Global tăng 566 tỷ đồng  - Ảnh 1

Khấu trừ đi các chi phí, Viettel Global đạt 880 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 347 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. So với báo cáo tự lập trước kiểm toán, dù lợi nhuận trước thuế giảm 113 tỷ nhưng lợi nhuận sau thuế lại tăng mạnh 566 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2021, Viettel Global có tổng tài sản hợp nhất đạt 52.851 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 28.634 tỷ đồng. Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu VGI hiện dao động quanh mức 35.000-36.000 đồng/cổ phiếu - tăng gần 10% so với đầu năm - tương ứng vốn hóa thị trường đạt hơn 108.000 tỷ đồng.

Vào ngày 12/1/2022, bà Nguyễn Thị Hải Lý đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Viettel Global thay cho ông Tào Đức Thắng. Ông Tào Đức Thắng mới đây đã được bổ nhiệm giữ chức danh Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Tập đoàn Viettel.