08:33 26/08/2016

Masan được chấp thuận mua lại 20 triệu cổ phiếu quỹ

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán đã chấp thuận cho doanh nghiệp mua lại tối đa 20 triệu cổ phiếu, chiếm 2,64% vốn điều lệ để làm cổ phiếu quỹ

Số dư tiền hợp nhất của Masan vào ngày 30/6/2016 đạt 12.863 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và các khoản tương đương tiền, đầu tư ngắn hạn và các tài sản sinh lãi khác.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>
Số dư tiền hợp nhất của Masan vào ngày 30/6/2016 đạt 12.863 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và các khoản tương đương tiền, đầu tư ngắn hạn và các tài sản sinh lãi khác.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>
Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan Tập đoàn Masan (mã MSN-HOSE) thông báo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận cho doanh nghiệp mua lại tối đa 20 triệu cổ phiếu, chiếm 2,64% vốn điều lệ để làm cổ phiếu quỹ trong thời gian dự kiến từ ngày 6/9/2016 - 5/10/2016.

Trước đó, Masan công bố việc mua cổ phiếu quỹ nhằm mục đích giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành nhằm hỗ trợ giao dịch và gia tăng giá trị cho cổ đông với phương thức giao dịch là khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Theo khoản 2 Điều 25 của Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại HOSE được ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-SGDHCM ngày 25/8/2014 của Tổng Giám đốc HOSE quy định, trong mỗi ngày giao dịch, Masan chỉ được đặt lệnh mua lại cổ phiếu với tổng khối lượng đặt lệnh tối thiểu 3% và tối đa bằng 10% khối lượng xin phép trong đơn đăng ký gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Như vậy, với khối lượng mà MSN đăng ký mua lại 20 triệu cổ phiếu thì MSN sẽ phải mua tối thiểu 600.000 cổ phiếu và tối đa 2 triệu cổ phiếu mỗi ngày.

Bên cạnh đó, cũng theo quy định của pháp luật về giao dịch mua lại cổ phiếu, Công ty không được mua cổ phần của các cổ đông là người quản lý của Công ty và người liên quan được định nghĩa theo Luật Chứng khoán; Người sở hữu cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty; Cổ đông lớn, trừ trường hợp Công ty mua lại cổ phiếu từ các cổ đông lớn thông qua hình thức khớp lệnh.

Theo dữ liệu giao dịch trên HOSE, đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/8, cổ phiếu MSN đạt mức 61.500 đồng/cổ phiếu.