18:28 20/09/2019

"Mặt trận sẽ đổi mới thực sự chứ không phải làm cho có phong trào"

Nhật Dương

Trong nhiệm kỳ mới, Mặt trận sẽ quyết tâm đổi mới thực sự chứ "không phải làm cho có phong trào"

Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông tin về kết quả đại hội.
Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông tin về kết quả đại hội.

Sau 3 ngày làm việc, chiều 20/9, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã bế mạch và tổ chức họp báo thông tin về kết quả đại hội. Thông báo về kết quả đại hội, ông Hầu A Lềnh, Phó chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới, Mặt trận sẽ quyết tâm đổi mới thực sự chứ "không phải làm cho có phong trào". 

Ông Hầu A Lềnh cho biết, đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo Chính trị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII trình tại Đại hội với tiêu đề: "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Mục tiêu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ 2019 - 2024) là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Đại hội cũng thống nhất nội dung cơ bản 5 Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Trả lời câu hỏi của báo chí về lời gửi gắm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Mặt trận cần "phản biện sắc sảo, chân tình" giúp Đảng và chính quyền, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh khẳng định rằng, Mặt trận sẽ luôn thực hiện vai trò cầu nối giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Theo ông Hầu A Lềnh, thực tế hiện nay Mặt trận đã có một bộ phận để tham gia phòng tiếp công dân ở Trung ương, qua đó đã nhận hàng nghìn đơn thư của người dân phản ánh, sau đó được phân loại để gửi cho các bộ phận xử lý.

Công cụ và phương tiện giám sát của Mặt trận là thông qua nhiều kênh, đó là các ủy viên ủy ban Mặt trận công tác ở các địa bàn, hệ thống Mặt trận các cấp xã, huyện, tỉnh. Các ý kiến phản ánh của người dân qua từng cấp sẽ được tập hợp để báo Trung ương.

Bên cạnh đó, hiện Mặt trận cũng giám sát qua 47 tổ chức thành viên, những tổ chức này có vai trò nắm tình hình hội viên của mình để thông tin cho Mặt trận…

Phó chủ tịch Hầu A Lềnh cũng khẳng định, tất cả các vấn đề tổng thể, các lĩnh vực của đời sống xã hội đều được phản ánh. Đáng chú ý, hiện nay, hàng tháng Mặt trận đều có 3 báo cáo rất cụ thể về công tác này, đó là một báo cáo với lãnh đạo Đảng, Nhà nước về tình hình nhân dân, báo cáo chuyên đề, báo cáo có về vấn đề tôn giáo.

Về phương thức giám sát, ông Hầu A Lềnh cho biết, bên cạnh việc sử dụng các công cụ hiện có, Mặt trận sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để nắm bắt thông tin kịp thời phản ảnh của người dân hơn.

Bên cạnh đó, Mặt trận cũng sẽ nâng cấp website, thậm chí tới đây sẽ có cả tiếng Anh để người Việt Nam ở nước ngoài có thể tìm hiểu và phản ánh, kịp thời nắm bắt tâm tư của kiều bào.

Ngoài ra, với hệ thống truyền hình trực tuyến có công nghệ mới, đang triển khai đến 63 tỉnh, thành, hệ thống này độc lập và không bị phụ thuộc vào bất cứ cơ quan nào nên khi nhận được vấn đề bức xúc của người dân, Mặt trận sẽ có thể họp bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

"Chúng tôi cũng đang chuẩn bị phát triển hệ thống tập hợp ý kiến trên mạng xã hội về một vấn đề đang được dư luận quan tâm. Mặt trận sẽ quyết tâm đổi mới thực sự chứ không phải làm cho có phong trào", ông Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Liên quan đến vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận, ông Hầu A Lềnh cũng làm rõ thêm rằng, thực tế không phải văn bản nào Mặt trận cũng phản biện, bởi vì có những lĩnh vực không thuộc phạm vi của Mặt trận. Bên cạnh đó, nhiều vấn đề Mặt trận cũng cần thêm ý kiến từ lực lượng là các chuyên gia trong hội đồng tư vấn, các nhà khoa học, người ứng đầu các tổ chức thành viên để nâng cao hiệu quả phản biện.

"Thủ tướng mong muốn Mặt trận phản biện sâu sắc hơn chính là muốn đặt vấn đề nâng cao chất lượng của hội đồng tư vấn, là Mặt trận phải mời các chuyên gia, nhà khoa học tham gia vào", ông Hầu A Lềnh lý giải.

Cũng theo ông Lềnh, sau đại hội này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ triển khai ngay việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng về kết quả đại hội. Đồng thời, quyết tâm thực hiện có kết quả, hiệu quả Nghị quyết đại hội thông qua các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể và sẽ là hoạt động thường xuyên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Kết quả đại hội: ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX.

Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII tái cử giữ chức vụ Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX.

Ngoài ra, các bà Trương Thị Ngọc Ánh, ông Nguyễn Hữu Dũng, ông Ngô Sách Thực, ông Phùng Khánh Tài đều tái cử giữ chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Khóa IX.

Các Phó chủ tịch không chuyên trách gồm: bà Tô Thị Bích Châu; bà Nguyễn Thị Doan, linh mục Trần Xuân Mạnh, hòa thượng Thích Thiện Nhơn; bà Hà Thị Khiết và bà Nguyễn Lan Hương.

Đại hội cũng đã ra lời kêu gọi và thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.