06:37 21/01/2021

Mirae Asset: Quý 4 giá trị giao dịch của khách hàng đạt 99.086 tỷ đồng

Quỳnh Nguyễn

Năm 2020, Chứng khoán Mirae Asset đạt lợi nhuận sau thuế gần 500 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2019, riêng quý 4 đóng góp 146 tỷ đồng

Chứng khoán Mirae Asset. Nguồn: Internet
Chứng khoán Mirae Asset. Nguồn: Internet

Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2020. Theo đó, trong kỳ, doanh thu của các mảng hoạt động đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu từ cho vay margin và doanh thu môi giới chiếm hơn 76% tổng doanh thu hoạt động của Mirae Asset.

Quý 4, doanh thu hoạt động đạt 445,7 tỷ đồng, tăng 52,9%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 146 tỷ đồng, tăng 60,8% so với quý 4/2019. Luỹ kế cả năm, doanh thu hoạt động đạt 1.450,6 tỷ đồng, tăng 54%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 500 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2019.

Năm 2020, doanh thu môi giới chứng khoán đạt 252,6 tỷ đồng, trong đó quý 4 đóng góp hơn 104 tỷ đồng (gấp đôi quý 4/2019). Doanh thu cho vay margin đạt 849 tỷ đồng, riêng quý 4 đạt 235 tỷ đồng (tăng trưởng 22%). Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi /lỗ trong quý 4 đạt 61,5 tỷ đồng cả năm đạt 169 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lần lượt ghi nhận 2,7 tỷ đồng và 27,6 tỷ đồng.

Mirae Asset cho biết, lợi nhuận sau thuế trong quý 4 tăng nhờ doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán, dịch vụ cho vay và phải thu từ hoạt động chứng khoán tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, doanh thu từ dịch vụ tư vấn tài chính cũng tăng đáng kể với việc ghi nhận tăng từ đánh giá lại khoản đầu tư tài sản tài chính FVTPL.

Tại thời điểm cuối năm 2020, dư nợ cho vay và các khoản phải thu (chủ yếu cho vay margin) của Mirae Asset đạt 11.132 tỷ đồng, tăng gần 1.500 tỷ so với quý trước và tăng 3.747 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Ở chiều ngược lại, số dư vay ngắn hạn cuối năm của Mirae Asset là 2.809 tỷ đồng, số vay phát sinh trong năm 2020 là 18.652 tỷ đồng.

Trong quý 4, giá trị giao dịch của khách hàng đạt 99.086 tỷ đồng trong đó giá trị giao dịch cổ phiếu đạt 69.203 tỷ đồng, phái sinh đạt gần 27.799 tỷ đồng.

Chứng khoán Mirae Asset: Quý 4 giá trị giao dịch của khách hàng đạt 99.086 tỷ đồng - Ảnh 1.

Nguồn: Số liệu báo cáo MAS

Năm 2020, Chứng khoán Mirae Asset xếp thứ 7 trong top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ lớn nhất sàn HoSE với tỷ trọng 4,73%; và xếp thứ 6 trong top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu lớn nhất sàn HNX với tỷ trọng 4,95%.

Chứng khoán Mirae Asset: Quý 4 giá trị giao dịch của khách hàng đạt 99.086 tỷ đồng - Ảnh 2.

Chứng khoán Mirae Asset (MAS) đã tụt xuống vị trí số 7 trong năm 2020 về top 10 thị phần môi giới lớn nhất HoSE do sự nhảy vọt của VPS