18:02 07/03/2022

Móng Cái sẽ trở thành đô thị 6G, giải quyết 100% thủ tục hành chính trên môi trường internet

Trần Kỳ

Thành ủy Thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Nghị quyết số 08 ngày 3/3 về việc Phát triển Móng Cái trở thành thành phố thông minh và chuyển đổi số toàn diện đến năm 2025 định hướng đến năm 2030...

Từ 25/2/2020, UBND thành phố Móng Cái đã đưa vào vận hành thử nghiệm Trung tâm Điều hành thông minh của thành phố. Đây là bước tiến lớn trên lộ trình xây dựng đô thị này trở thành thành thành phố thông minh, nhằm tạo được những lợi ích thiết thực nhất trong phục vụ người dân, du khách, doanh nghiệp, theo đúng chủ trương của Chính phủ.

Trung tâm điều hành thông minh của Móng Cái được xây dựng với hệ màn hình ghép giám sát cỡ lớn, đã được đưa vào hoạt động để giám sát các chỉ tiêu chính gồm: Giám sát và điều hành chỉ tiêu báo cáo, thống kê; hiệu quả hoạt động của chính quyền và độ hài lòng của người dân; an ninh trật tự công cộng; các lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch, tương tác, giao tiếp phục vụ công dân… Qua đó, cung cấp cho lãnh đạo chính quyền góc nhìn toàn diện về các hoạt động đang diễn ra trên địa bàn thành phố.

Móng Cái đặt ra mục tiêu trong năm 2022 sẽ xây dựng thành công mô hình cửa khẩu số thông minh, 100% người dân đề có định danh và địa chỉ số, năm 2025, xây dựng thành công Trung tâm điều hành thông minh (IOC) gắn với Trung tâm tích hợp dữ liệu, Trung tâm hành chính công và chỉ đạo của chính quyền.

Đến năm 2030 sẽ lắp đặt, hoàn thiện công nghệ 5G, 6G trên địa bàn, tất cả các thủ tục công việc, giám sát, kiểm tra, điều hành… của các cơ quan quản lý nhà nước sẽ được giải quyết 100% trên môi trường mạng... 

Hiện các cơ quan, đơn vị của thành phố đang tiếp tục điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các chức năng, hợp phần, nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng là nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng cung cấp dịch vụ công đạt được sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Nhân dịp này, ông Hoàng Bá Nam – tỉnh ủy viên tỉnh ủy Quảng Ninh, Bí thư Thành ủy thành phố Móng Cái chia sẻ với VnEconomy về các giải pháp sẽ được triển khai nhằm hiện thực hóa các mục tiêu mà thành phố Móng Cái đã đặt ra.