07:27 19/03/2015

Một loạt lãnh đạo KDC đăng ký bán cổ phiếu

Hà Anh

Hai Phó tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát KDC đăng ký bán gần 2 triệu cổ phiếu KDC

Hoạt động sản xuất của KDC.<br>
Hoạt động sản xuất của KDC.<br>
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM công bố một loạt thành viên chủ chốt của Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HOSE) đăng ký bán cổ phiếu.

Theo đó, ông Mai Xuân Trầm, hiện đang là Phó tổng giám đốc KDC vừa đăng ký bán toàn bộ 45.007 cổ phiếu KDC, chiếm 0,021% vốn.

Giao dịch thực hiện từ ngày 23/3/2015 đến ngày 21/4/2015 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn. Nếu giao dịch thành công, ông Trầm sẽ không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu KDC nào nữa.

Đồng thời, ông Nguyễn Xuân Luân - Phó tổng giám đốc KDC cũng đăng ký bán 60.000 cổ phiếu. Nếu giao dịch thành công, số cổ phiếu KDC mà ông Luân nắm giữ sẽ còn 132.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ ngày 19/3 - 17/4 nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

Bên cạnh đó, ông Trần Quốc Nguyên - thành viên Hội đồng Quản trị là em trai ông Trần Kim Thành (Chủ tịch Hội đồng Quản trị KDC) đăng ký bán 1.083.057 cổ phiếu. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu mà ông Nguyên sẽ nắm giữ còn 500.000 cổ phiếu, chiếm 0,21%, nhằm cơ cấu đầu tư. Thời gian giao dịch từ 20/3 - 18/4/2015.

Ngoài ra, bà Lương Mỹ Duyên - Ban kiểm soát KDC cũng đăng ký bán hết 800.000 cổ phiếu, từ ngày 19/3 - 17/4 nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

Trước đó, cổ đông KDC đã thông qua chính sách trả cổ tức đặc biệt năm 2015 với tỷ lệ 200%. Tuy nhiên, công ty chưa công bố ngày chốt quyền nhận cổ tức.