07:16 31/03/2021

Mua bán không báo cáo, hai người nhà lãnh đạo VIB và TCB bị phạt tiền

Hà Anh

SSC đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Đức Quý, người có liên quan của bà Trần Thị Thu Hương - Giám đốc VIB

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Đức Quý, người có liên quan của bà Trần Thị Thu Hương - Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (mã VIB) và bà Phùng Thị Mai Hương, người có liên quan của ông Phùng Quang Hưng - Phó Tổng Giám đốc thường trực Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (mã TCB).

Cụ thể: ông Trần Đức Quý, người có liên quan của bà Trần Thị Thu Hương - Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (mã VIB) bị phạt 25 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm đ Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1, Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Nguyên nhân là do ông Quý đã không báo cáo về việc dự kiến giao dịch khi ông Quý bán 30.000 cổ phiếu VIB vào ngày 01/12/2020.

Mới đây, VIB đặt mục tiêu tổng dư nợ tín dụng đến cuối năm 2021 đạt khoảng 225.000 tỷ đồng. Chỉ tiêu huy động vốn tăng trưởng tương ứng lên 235.000 tỷ đồng.

Với các chỉ tiêu tài chính trên, VIB dự kiến lợi nhuận trước thuế sẽ đạt 7.500 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2020. Hiệu suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu ROE dự kiến tiếp tục ở mức 28-30%.

Ngoài ra, ngân hàng cũng sẽ dự kiến không chia cổ tức tiền mặt. Thay vào đó, VIB sẽ trình cổ đông phương án tăng vốn, bao gồm tăng vốn bằng hình thức chia cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 40% và phát hành chào bán cổ phiếu. Vốn điều lệ dự kiến sau các phương án tăng vốn này là khoảng 16.000 tỷ đồng.

Tương tự, bà Phùng Thị Mai Hương, người có liên quan của ông Phùng Quang Hưng - Phó Tổng Giám đốc thường trực Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (mã TCB) cũng bị phạt 15 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch khi mua 20.000 cổ phiếu TCB vào ngày 17/11/2020.