21:21 30/03/2021

Năm 2021, HOSE dự kiến lãi 648 tỷ và tập trung triển khai hệ thống KRX

Hà Anh

Năm 2021, HOSE đặt kế hoạch doanh thu đạt hơn 1.065 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt hơn 648 tỷ đồng và các chỉ tiêu này chưa được Bộ tài chính thông qua

Theo báo cáo bán niên 2020, HOSE ghi nhận doanh thu đạt 382 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 239 tỷ đồng.
Theo báo cáo bán niên 2020, HOSE ghi nhận doanh thu đạt 382 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 239 tỷ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) công bố thông tin định kỳ về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021.

Cụ thể: năm 2021, HOSE đặt kế hoạch doanh thu đạt hơn 1.065 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt hơn 648 tỷ đồng và các chỉ tiêu này chưa được Bộ tài chính thông qua.

Đáng chú ý, là HOSE chưa công bố kết quả kinh doanh năm 2020, nhưng theo báo cáo bán niên 2020, HOSE ghi nhận doanh thu đạt 382 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 239 tỷ đồng.

HOSE cho biết, trong năm 2021, HOSE sẽ tập trung vào các mục tiêu chính gồm: tiếp tục tăng cường giám sát, nâng cao tính minh bạch trên thị trường chứng khoán cơ sở; Tập trung thực hiện giải pháp xử lý tình trạng nghẽn lệnh của hệ thống giao dịch, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án về Công nghệ thông tin KRX; Hoàn thiện hệ thống các Quy chế, Quy trình và Hướng dẫn nghiệp vụ và tiếp tục đổi mới công tác quản trị điều hành, chuẩn bị điều kiện cho việc triển khai tái cấu trúc thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, HOSE đánh giá năm 2021, thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều yếu tố hỗ trợ để tiếp tục xu hướng tăng trưởng tốt: i) triển vọng kinh tế trong nước phục hồi tốt, dự báo tăng trưởng GDP đạt 6,8-7%; ii) lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết được dự báo tăng trưởng trung bình 25-30% (theo khảo sát của Bloomberg); iii) thanh khoản thị trường được kỳ vọng tiếp tục duy trì ở mức bằng với năm 2020 nhờ môi trường lãi suất thấp kích thích nhà đầu tư cá nhân trong nước tìm kiếm cơ hội sinh lời ở thị trường chứng khoán; iv) dòng vốn nước ngoài dần quay trở lại khi khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư nước ngoài đối với các thị trường cận biên & mới nổi tăng lên và tỷ trọng của Việt Nam trong các chỉ số của MSCI Frontier Market được nâng lên từ tháng 11/2020.

Điều đó đồng nghĩa với việc hoạt động trên thị trường chứng khoán sẽ diễn ra rất sôi động, giá trị giao dịch tiếp tục tăng trưởng mạnh. Vì vậy, đòi hỏi HOSE phải tăng cường công tác giám sát để nâng cao tính minh bạch cho thị trường. Các tiêu chí giám sát, cách thức giám sát theo đó cũng được nghiên cứu điều chỉnh, thay đổi để phù hợp với sự phát triển nhanh, mạnh của thị trường trong giai đoạn hiện nay.

Ngoài ra, HOSE cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển quản trị công ty, phát triển bền vững cho các doanh nghiệp niêm yết, đồng thời tích cực hoàn thiện kế hoạch tổng thể về phát triển bền vững cho chính HOSE....