22:15 21/10/2021

Mua bán không báo cáo, thêm một loạt cá nhân bị phạt tiền

Hà Anh -

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với thành viên Ban Kiểm soát của HAP, Kế toán trưởng VPB; thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc D2D và cổ đông lớn của TEG do mua bán không báo cáo.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với thành viên Ban Kiểm soát của HAP, Kế toán trưởng VPB; thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc D2D và cổ đông lớn của TEG do mua bán không báo cáo.

Theo đó, bà Thanh Huyền - Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco (mã HAP-HOSE) bị phạt 130 triệu đồng do đã không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể: bà Khoa Thị Thanh Huyền đã bán 193.100 cổ phiếu HAP  vào ngày 10/5/2021, bán 21.500 cổ phiếu HAP vào ngày 11/5/2021, bán 897.200 cổ phiếu HAP vào ngày 27/5/2021, bán 420.300 cổ phiếu HAP và mua 10.000 cổ phiếu HAP vào ngày 31/5/2021.

Tiếp đó, bà Huyền mua 350.600 cổ phiếu HAP và bán 591.000 cổ phiếu HAP từ ngày 01/6/2021 đến ngày 11/6/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Và ông Hồ Đức Thành (Đồng Nai) - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Đô thị công nghiệp số 2 (mã D2D-HOSE) bị phạt 5 triệu đồng do giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở giao dịch chứng khoán công bố thông tin.

Cụ thể: HOSE công bố thông tin ông Hồ Đức Thành đăng ký mua 100.000 cổ phiếu D2D từ ngày 27/5/2021 đến ngày 25/6/2021; tuy nhiên, ông Thành đã mua 20.000 cổ phiếu D2D vào ngày 26/5/2021.

Ngoài ra, ông Khương Tiến Hùng (Hà Nội), bị phạt tổng cộng 92,5 triệu đồng - trong đó: 30 triệu đồng do ông Hùng đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu và 62,5 triệu đồng do đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo khi không còn là cổ đông lớn.

Cụ thể: ngày 03/08/2018 và ngày 21/08/2018, ông Khương Tiến Hùng - Cổ đông lớn của Công ty cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (mã TEG-HOSE) đã lần lượt bán 35.000 cổ phiếu TEG và 63.000 cổ phiếu TEG dẫn đến giảm tỷ lệ sở hữu từ 6,17% xuống 5,98% và giảm từ 5,02% xuống còn 4,67% nhưng ông Khương Tiến Hùng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HOSE khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu và khi không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành.

Cuối cùng, Công ty Cổ phần GTNFoods (Hà Nội) bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể: GTNFoods đã công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định pháp luật các tài liệu sau: tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Phương án sáp nhập tổng thể và Hợp đồng sáp nhập giữa Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam – Công ty cổ phần và Công ty có nội dung về tỷ lệ hoán đổi sáp nhập; Báo cáo tài chính năm 2020 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán ký ngày 18/3/2021); tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Báo cáo tài chính năm 2019 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán ký ngày 14/02/2020).