13:07 15/08/2016

Mỹ, Trung Quốc vượt Lào về xuất gỗ vào Việt Nam

Lâm An

Vượt qua Lào - Campuchia, hiện Mỹ và Trung Quốc đã vươn lên đứng đầu về xuất khẩu gỗ vào Việt Nam

Theo số liệu của Bộ Công Thương, 7 tháng đầu năm 2016, kim ngạch gỗ và 
sản phẩm gỗ nhập khẩu ước đạt trên 1 tỷ USD 20,6% so với cùng kỳ năm 
2015.
Theo số liệu của Bộ Công Thương, 7 tháng đầu năm 2016, kim ngạch gỗ và sản phẩm gỗ nhập khẩu ước đạt trên 1 tỷ USD 20,6% so với cùng kỳ năm 2015.
Năm 2015, Lào và Campuchia là hai thị trường cung cấp gỗ và sản phẩm gỗ chính cho các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, hiện Mỹ và Trung quốc đã vươn lên đứng đầu.

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục trở thành những thị trường cung cấp gỗ và sản phẩm gỗ chính thứ 1 và 2 cho các doanh nghiệp trong nước. Thị trường có kim ngạch lớn thứ 3 trong 7 tháng năm 2016 là Campuchia…

Riêng đối với thị trường Lào, kim ngạch nhập khẩu giảm mạnh trong những tháng qua, tới tháng 6/2016, kim ngạch nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ từ thị trường này chỉ còn 1,5 triệu USD. Tính chung kim ngạch 6 tháng đầu năm 2016 đạt 74 triệu USD, bằng 1/3 cùng kỳ năm trước.

Năm 2015, Lào và Campuchia là hai thị trường cung cấp gỗ và sản phẩm gỗ chính cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Đáng lưu ý, kim ngạch gỗ và sản phẩm gỗ nhập khẩu từ Lào về Việt Nam giảm từ tháng 9/2015, do chính phủ Lào ban hành chính sách cấm xuất khẩu gỗ nguyên liệu chưa qua chế biến có hiệu lực từ tháng 8/2015. Các năm trước các doanh nghiệp trong nước nhập khẩu hơn 70 chủng loại gỗ khác nhau từ thị trường này.

Giá nhập khẩu từ thị trường Lào tháng 7/2016 giảm thêm thêm 9,25% so với tháng trước và giảm 19,93% so với tháng 7/2015.

Các doanh nghiệp nhập khẩu từ Campuchia chủ yếu là gỗ xẻ, kim ngạch gỗ xẻ gấp hơn 20 lần kim ngạch gỗ tròn, đây là nguồn cung gỗ nhập khẩu quan trọng của Việt Nam.

Cũng theo báo cáo từ Bộ Công Thương, tỷ trọng các loại gỗ quý, bao gồm loại gỗ có tên trong các nhóm 1-2 trong bảng phân loại gỗ của Việt Nam được nhập khẩu từ Campuchia, Lào vào Việt Nam.

Các loại gỗ thuộc nhóm gỗ quý được nhập khẩu từ Campuchia, Lào vào Việt Nam chủ yếu được sử dụng cho thị trường nội địa và một phần xuất khẩu sang Trung Quốc, Hồng Kông và Ấn Độ.

Các loại gỗ thuộc các nhóm phổ thông hơn được đem vào chế biến và sử dụng tại thị trường nội địa của Việt Nam.

Cũng theo số liệu của Bộ Công Thương, 7 tháng đầu năm 2016, kim ngạch gỗ và sản phẩm gỗ nhập khẩu ước đạt trên 1 tỷ USD, giảm 20,6% so với cùng kỳ năm 2015.