22:20 11/01/2022

Năm 2022, HAG dự kiến lãi 1.120 tỷ đồng và xây thêm chuồng nuôi heo tại Lào và Campuchia

Hà Anh -

HAGL thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Trong năm 2021,  HAG đã xây dựng được 07 cụm chuồng trại chăn nuôi heo với công suất nuôi khoảng 400.000 con heo thịt mỗi năm (mỗi cụm chuông trại nuôi 2.400 con heo nái với năng suất một con heo nái đẻ ra khoảng 25 con heo thịt một năm)...
Trong năm 2021, HAG đã xây dựng được 07 cụm chuồng trại chăn nuôi heo với công suất nuôi khoảng 400.000 con heo thịt mỗi năm (mỗi cụm chuông trại nuôi 2.400 con heo nái với năng suất một con heo nái đẻ ra khoảng 25 con heo thịt một năm)...

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Theo đó, HĐQT công ty cho biết đã thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 với doanh thu thuần dự kiến đạt 2.230 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 120 tỷ đồng.

HAG cũng cho biết, tình hình đầu tư và thực hiện các dự án đến ngày 31 /12/2021. Cụ thể:

- Ngành cây ăn trái: Tổng diện tích trồng cây ăn trái vào khoảng 10.000 ha. Trong đó, diện tích chuối đã trồng là 5.000 ha (bao gồm 2.500 ha tại Việt Nam, 1.500 ha tại Lào và 1.000 ha tại Campuchia) và các loại cây khác như mít, bơ, sầu riêng, xoài...

- Ngành chăn nuôi heo: Đã xây dựng được 07 cụm chuồng trại chăn nuôi heo với công suất nuôi khoảng 400.000 con heo thịt mỗi năm (mỗi cụm chuông trại nuôi 2.400 con heo nái với năng suất một con heo nái đẻ ra khoảng 25 con heo thịt một năm).

Năm 2022, HĐQT HAG thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 để trình và xin ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với doanh thu thuần đạt 4.820 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.120 tỷ đồng.

Về kế hoạch đầu tư các dự án:

- Ngành cây ăn trái: Đầu tư trồng thêm 2.000 ha chuối, nâng tổng diện tích chuối lên thành 7.000 ha.

- Ngành chăn nuôi heo: Xây dựng thêm 09 cụm chuồng trại chăn nuôi heo nái và heo thịt (trong đó bao gồm 02 cụm chuồng trại tại Lào và 02 cụm chuồng trại tại Campuchia), nâng tổng số cụm chuồng trại lên thành 16 cụm với công suất hơn 1.000.000 con heo thịt mỗi năm (mỗi cụm chuồng trại nuôi 2.400 con heo nái và 60.000 con heo thịt).

Đồng thời, HĐQT cũng thông qua định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, bao gồm: tăng cường các biện pháp tái cơ cấu tài chính, phấn đấu giảm sổ dư nợ phải trả ngân hàng xuống còn 5.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh triển khai chiến lược kinh doanh tập trung vào hai ngành hàng chủ yếu là chuối và chăn nuôi heo, dựa trên các yếu tố sau: công ty có lợi thế cạnh tranh đổi với hai ngành này như: quỹ đất rộng lớn ở xa khu dân cư, khí hậu và thô nhưỡng thích hợp, khoảng cách địa lý đến cảng biển và thị trường tiêu thụ gân hơn so với các công ty cạnh tranh;

Sản phẩm chuối và thịt heo là hai loại thực phẩm cơ bản và thiết yểu đối với cuộc sống, nhu cầu cao, thị trường rộng lớn điển hình là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản...;

Chuối loại thải từ ngành trồng trọt (khoảng 200.000 tấn/năm) là nguồn nguyên liệu giàu dinh dưỡng làm thức ăn chăn nuôi heo, giúp hạ giá thành sản phẩm, tăng chất lượng thịt heo, nâng cao khả năng cạnh tranh.

Trước đó, HAG cho biết lỗ sau thuế năm 2020 của Công ty là 2.383 tỷ đồng. Nguyên nhân lỗ chủ yếu là do trong năm 2020 bùng phát dịch bệnh Covid - 19 nên Công ty đã ghi nhận dự phòng theo nguyên tắc thận trọng trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, chi phí lãi vay vần còn khá cao.

Về tình hình đầu tư và thực hiện các dự án: HAG cho biết, năm 2020, ngành cây ăn trái vẫn đóng vai trò chủ đạo trong cơ cấu hoạt động của Công ty với hơn 12 loại cây ăn trái. Trong đó, sản phẩm chủ lực là chuối tươi với tổng diện tích đã trồng tại thời điểm 31/12/2020 là hơn 11.000 ha (trong dó, diện tích sở hữu cùa nhóm Công ty cổ phân Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai là 8.500 ha). Công ty chủ yếu xuất khấu chuối sang Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore.

Ngoài ra. trong năm 2020, Công ty dã thực hiện nghiệp vụ tái cấu trúc, thoái vốn khoản đẩu tư tại Công ty cô phân Nông nghiệp Quôc tế Hoàng Anh Gia Lai; tập trung tái cấu trúc sản xuất kinh doanh theo hướng tinh gọn và hiệu quả, phù hợp với năng lực tài chính của Công ty.