18:54 28/11/2022

Năm 2023, ngành thuế tập trung thanh tra doanh nghiệp còn dư địa thu lớn hoặc tiềm ẩn rủi ro cao

Ánh Tuyết

Trong định hướng xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2023, ngành thuế sẽ tăng cường thanh tra các doanh nghiệp có dư địa thu lớn hoặc có rủi ro cao về hoàn thuế giá trị gia tăng, gian lận về hoá đơn...

Số cuộc thanh kiểm tra ngành thuế trong 9 tháng đầu năm tăng nhẹ nhưng tổng số tiền kiến nghị xử lý tăng mạnh 32% so với cùng kỳ.
Số cuộc thanh kiểm tra ngành thuế trong 9 tháng đầu năm tăng nhẹ nhưng tổng số tiền kiến nghị xử lý tăng mạnh 32% so với cùng kỳ.

Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 10039/BTC-TTr về hướng dẫn, định hướng xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2023.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính phải có trọng tâm, trọng điểm, đúng định hướng, chỉ đạo, không dàn trải; tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra hợp lý, hiệu quả.

Tại công văn này, Bộ Tài chính nêu rõ về định hướng xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2023 đối với các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính.

Cụ thể, đối với Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường quản lý chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách gây thất thoát tiền của ngân sách nhà nước.

Theo đó, Tổng cục Thuế cần thanh tra hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp có hoàn thuế lớn, các doanh nghiệp có dấu hiệu sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Đồng thời, sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) để đối chiếu, kiểm tra, quản lý việc sử dụng hóa đơn...

Cùng với đó, thanh tra các doanh nghiệp có rủi ro cao về hoá đơn; các doanh nghiệp có rủi ro về hoàn thuế và các doanh nghiệp có nguồn thông tin rủi ro từ cơ quan hải quan chuyển sang; các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế theo các Luật thuế và Hiệp định...

"Thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý nợ đọng thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác vào ngân sách nhà nước", văn bản Bộ Tài chính nêu.

 

Bộ Tài chính cũng yêu cầu tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp thuộc ngành nghề, lĩnh vực có dư địa thu lớn hoặc có rủi ro cao như: dầu khí; xăng dầu; điện lực; ngân hàng; bảo hiểm; chứng khoán; cho thuê tài chính; dược phẩm; bất động sản; doanh nghiệp khai thác kinh doanh cát, sỏi lòng sông; khai thác vàng...

Đồng thời, tập trung thanh tra các tập đoàn, tổng công ty, công ty có phát sinh số thu nộp thuế lớn; các doanh nghiệp quy mô lớn nhiều năm chưa được thanh tra, kiểm tra; các doanh nghiệp phát sinh chuyển nhượng vốn, thương hiệu, chuyển nhượng dự án, chia tách, sáp nhập; các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, chuyển giá, kết quả hoạt động kinh doanh lỗ nhiều năm.

Đối với công tác kiểm tra nội bộ của ngành thuế, tập trung thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra thuế của cơ quan thuế; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoàn thuế giá trị gia tăng; kiểm tra công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; kiểm tra công tác cấp, bán, sử dụng hóa đơn.

"Kiểm tra tính liêm chính của công chức thuế trong công tác chống thất thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản; công tác quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí; việc thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Phòng, chống tham nhũng; công tác kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập và giải quyết khiếu nại, tố cáo", Bộ Tài chính lưu ý.

Xác định công tác hoàn thuế giá trị gia tăng có rủi ro gian lận cao, 9 tháng đầu năm 2022, cơ quan thuế cả nước từ chối hoàn 1.870 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng, chiếm tỷ trọng 1,7% tổng số thuế đề nghị hoàn; đồng thời, truy hoàn và phạt hơn 414 tỷ đồng.

Đáng chú ý, công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết cũng được toàn ngành thuế chú trọng.

Theo đó, trong 9 tháng, cơ quan thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 597 doanh nghiệp có giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 1.054 tỷ đồng; giảm lỗ 15.722 tỷ đồng; giảm khấu trừ 15 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 2.132 tỷ đồng. Trong đó, thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 406 tỷ đồng, giảm lỗ 13.903 tỷ đồng.

 

Tính đến cuối tháng 9, toàn ngành thuế thực hiện được 47.373 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 64,1% kế hoạch, tăng 6,6% so với cùng kỳ; kiểm tra được 500.878 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 88,3% so với cùng kỳ.

Số cuộc thanh kiểm tra tăng nhẹ nhưng tổng số tiền kiến nghị xử lý tăng mạnh 32% so với cùng kỳ, đạt 42.917 tỷ đồng. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 9.852 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 1.468 tỷ đồng; giảm lỗ là 31.597 tỷ đồng.