14:53 01/03/2022

Nam Định thu 2.182 tỷ đồng từ đấu giá đất

Thanh Xuân -

Thời gian qua, hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Nam Định đã diễn ra rất sôi nổi, trong đó có nhiều cuộc đấu giá đất đã thu về tiền chênh hàng trăm tỷ đồng so với giá khởi điểm…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định cho biết, trong năm 2021, trung tâm đã thực hiện 108 cuộc đấu giá tài sản. Số cuộc đấu giá thành công là 106. Tổng giá khởi điểm là gần 1.505 tỷ đồng nhưng giá đấu thành công là gần 2.182 tỷ đồng. Đặc biệt, số tiền chênh lệch giữa giá khởi điểm và giá đấu thành công là khoảng 677 tỷ đồng. Số tiền thù lao dịch vụ đấu giá thu được là gần 3,9 tỷ đồng. Số tiền nộp ngân sách Nhà nước là gần 388 tỷ đồng.

Theo trung tâm này thì so với năm 2020, số hợp đồng ký mới năm 2021 nhiều hơn cả về số lượng và giá trị hợp đồng. Cụ thể là tăng 5 hợp đồng và giá trị hợp đồng tăng gần 213 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dù số cuộc đấu giá thực hiện thành công năm 2021 ít hơn năm 2020 song giá trị tài sản cũng như chênh lệch giữa giá bán với giá khởi điểm năm 2021 cao hơn so với năm 2020. Điều này được trung tâm giải thích là do xuất phát từ số cuộc đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất năm 2021 nhiều hơn năm 2020 và chênh lệch giữa giá trúng với giá khởi điểm tăng cao chủ yếu là từ các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất (đấu giá đất) để giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Trước đó, vào tháng 12/2021 đã diễn ra hàng loạt cuộc đấu giá đất của tỉnh Nam Định đều thu về khoản tiền chênh lớn so với giá khởi điểm. Điển hình như, kết quả cuộc đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu đô thị mới phía Nam sông Đào, TP. Nam Định cho thấy, tổng số thửa đất đấu giá thành công là 101/101 thửa. Tổng giá đấu thành công là hơn 286 tỷ đồng, chênh lệch giữa giá đấu thành công với giá khởi điểm là hơn 93 tỷ đồng.

Tương tự, cuộc đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại các xã Mỹ Thắng, Mỹ Trung, Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc thành công 45/45 lô. Tổng giá khởi điểm là gần 129 tỷ đồng nhưng tổng giá bán là gần 168 tỷ đồng, chênh lệch giữa giá bán với giá khởi điểm là gần 39 tỷ đồng.

Hay tại một huyện ven biển, cuộc đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Giao Phong, huyện Giao Thủy đạt kết quả 66/66 số lô đất được đấu giá. Giá bán của 66 lô đất là hơn 68 tỷ đồng, chênh lệch giữa giá bán và giá khởi điểm là gần 23 tỷ đồng.

Cuộc đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại thị trấn Ngô Đồng với kết quả đấu giá thành là 19/19 lô đất. Giá bán là gần 57 tỷ đồng, chênh lệch giữa giá bán với giá khởi điểm là hơn 22 tỷ đồng.

Được biết, để siết chặt công tác đấu giá quyền sử dụng đất, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành văn bản số: 513/UBND-VP6 về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, UBND tỉnh đã yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định chỉ đạo rà soát công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh bạch; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định pháp luật trong đấu giá đất, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá để gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi.

Đồng thời, Sở Tư pháp phải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: rà soát, kiểm tra hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất đối với những trường hợp có biểu hiện bất thường; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh liên quan đến hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung, không để xảy ra trục lợi, đồng thời xử lý nghiêm hành vi lợi dụng đấu giá gây nhiễu loạn thị trường theo thẩm quyền; Đề nghị công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thành phố Nam Định tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật trong việc đấu giá quyền sử dụng đất.