15:14 20/07/2022

NCB giữ đà tăng trưởng ổn định trong quý 2/2022

Khánh Huyền -

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NCB – mã chứng khoán: NVB) vừa công bố báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 2/2022...

Theo đó, tính đến ngày 30/6/2022, tổng tài sản của NCB tăng nhẹ 2,2% lên mức gần 75.500 tỷ đồng. Với kế hoạch tăng trưởng quy mô kinh doanh liên tục hàng năm, việc tăng tổng tài sản và vốn điều lệ là cần thiết giúp NCB nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo hệ số an toàn vốn (CAR) theo quy định của các cơ quan chức năng, đặc biệt khi NCB đang trong quá trình tái cơ cấu và nỗ lực hoàn thiện cả 3 trụ cột theo chuẩn Basel 2.

Kết thúc quý 2/2022, tăng trưởng tín dụng của NCB tăng 6,5% so với đầu năm. Đáng chú ý, thực hiện theo tinh thần của chỉ thị 01/2022/CT-NHNN, NCB định hướng phát triển khách hàng trong các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 như: cho vay lĩnh vực xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, ứng dụng công nghệ cao…; hạn chế cho vay đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, chứng khoán.

Đồng thời, ngân hàng cũng tìm kiếm, phát triển các khách hàng doanh nghiệp có dòng tiền ổn định, có nguồn CASA và sử dụng các sản phẩm dịch vụ thanh toán, quản lý dòng tiền. Ngoài ra, NCB cũng đã đăng ký kế hoạch hỗ trợ lãi suất gần 300 tỷ đồng đối với các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong 2 năm 2022-2023 theo chỉ đạo của NHNN về chương trình hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP.

Trước đó, ngày 18/6/2022, NCB đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 và thông qua các nghị quyết, bao gồm kế hoạch kinh doanh năm 2022. Cụ thể, các cổ đông của NCB nhất trí giữ lại toàn bộ lợi nhuận để tái cơ cấu đồng thời hỗ trợ đà tăng trưởng của ngân hàng như đã đề ra trong chiến lược 2021-2025.

Năm 2022, Ngân hàng cũng đặt mục tiêu lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 608 tỷ đồng; tổng tài sản tăng lên mức hơn 78 nghìn tỷ đồng; tín dụng của Ngân hàng được dự kiến tăng trưởng trong mức quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Thêm vào đó, NCB cũng đặt kế hoạch tập trung thu hồi, xử lý nợ xấu, mục tiêu thu hồi đúng như kế hoạch tại Phương án cơ cấu lại; tái cấu trúc toàn diện chất lượng tài sản; tăng cường công tác giám sát, quản trị rủi ro và đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng.

“Giai đoạn 2022 - 2025, NCB quyết tâm tập trung thực hiện phương án cơ cấu lại mà Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt. Những năm đầu thực hiện phương án cơ cấu lại, ngân hàng sẽ trích toàn bộ lợi nhuận vào dự phòng rủi ro và xử lý nợ xấu, nhưng trong dài hạn sẽ là nền tảng để ngân hàng phát triển mạnh mẽ. Đây là quyết tâm mà ban lãnh đạo ngân hàng cũng như toàn thể cổ đông nhất trí”, đại diện NCB cho biết.