10:19 03/08/2016

NCB nhận “chứng chỉ mới” từ Ngân hàng Nhà nước

Thành An

Ghi nhận mới từ Ngân hàng Nhà nước sau hai năm NCB tự tái cơ cấu

Hệ thống mạng lưới của NCB hiện đã đạt 90 điểm giao dịch trên cả nước.
Hệ thống mạng lưới của NCB hiện đã đạt 90 điểm giao dịch trên cả nước.
Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản cho phép Ngân hàng Quốc Dân (NCB) thành lập 4 chi nhánh và 2 phòng giao dịch.

Đây được xem như một “chứng chỉ mới” từ Ngân hàng Nhà nước đối với hoạt động của NCB sau hơn hai năm thực hiện tái cơ cấu.

Cụ thể, theo quy định hiện hành (Thông tư số 21/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước), để được thành lập chi nhánh mới, ngân hàng phải đáp ứng nhiều điều kiện như phải có giá trị thực của vốn điều lệ không thấp hơn vốn pháp định, phải có lãi trong năm trước liền kề, phải tuân thủ đầy đủ các tỷ lệ an toàn trong hoạt động, nợ xấu phải kiểm soát dưới 3%...

Việc Ngân hàng Nhà nước cho phép thành lập 4 chi nhánh cũng là ghi nhận của cơ quan quản lý đối với kết quả của NCB sau nỗ lực tự tái cơ cấu năm 2014 và 2015; ngân hàng đã đảm bảo được các điều kiện đặt ra, đặc biệt là ở các tiêu chuẩn an toàn hoạt động.

Trước đó, cuối năm 2015, ông Vũ Mạnh Tiến, Phó tổng giám đốc thường trực NCB, cho biết, sau hai năm tập trung tái cơ cấu, phần lớn lợi nhuận được ngân hàng sử dụng để xử lý chi phí phát sinh từ quá khứ để lại. Tuy nhiên hoạt động ngân hàng cốt lõi của NCB đã tăng trưởng mạnh mẽ, khả năng sinh lời khả quan, đem lại nguồn lợi nhuận tốt, ổn định cho ngân hàng.

Đó cũng là cơ sở cụ thể để Ngân hàng Nhà nước xem xét cho phép NCB nâng cấp và thành lập các chi nhánh mới, tạo điều kiện mở rộng sự hiện diện, tăng cạnh tranh và thị phần để tiếp tục có những chuyển biến tích cực sau tái cơ cấu.

Theo kế hoạch đại hội đồng cổ đông đã thông qua năm 2016, NCB đặt chỉ tiêu đạt 171 tỷ đồng lợi nhuận, tổng tài sản tiếp tục tăng và đạt trên 61.000 tỷ đồng, tiếp tục kiểm soát nợ xấu dưới 3%.

Hệ thống mạng lưới của NCB hiện đã đạt 90 điểm giao dịch trên cả nước. Trong đó, 4 chi nhánh và 2 phòng giao dịch vừa được Ngân hàng Nhà nước cấp phép thành lập sẽ nâng cấp từ các phòng giao dịch liền kề và chuyển đổi 2 quỹ tiết kiệm.

Đó là chi nhánh Đồng Tháp, chi nhánh Hậu Giang, chi nhánh Thái Bình và chi nhánh Quảng Ninh; phòng giao dịch Phương Liên (trực thuộc chi nhánh Hà Nội) và phòng giao dịch Nguyễn Huệ (trực thuộc chi nhánh Vĩnh Long).