15:58 04/04/2022

Ngân hàng giảm kỳ vọng về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận

Đào Vũ -

Kết quả kinh doanh quý 1/2022 của các ngân hàng dù đã tăng trưởng so với quý liền trước nhưng vẫn chưa đạt kỳ vọng...

Kết quả kinh doanh của các ngân hàng không như ý muốn
Kết quả kinh doanh của các ngân hàng không như ý muốn

Vụ Dự báo Thống kê, Ngân hàng Nhà nước, vừa thực hiện cuộc điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng quý 2/2022.

Theo kết quả cuộc khảo sát, các ngân hàng đã điều chỉnh giảm kỳ vọng về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của năm 2022 so với kỳ điều tra trước.

Cụ thể, chỉ còn gần 90% ngân hàng dự báo lợi nhuận trước thuế năm 2022 tăng trưởng dương so với năm 2021 (giảm 5 điểm điểm phần trăm so với tỷ lệ kỳ điều tra trước). Bên cạnh đó, vẫn có 6% ngân hàng dự báo lợi nhuận suy giảm trong năm nay và 5% dự báo không đổi.

Nói riêng về quý 1/2022, do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các ngân hàng đều đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh có tăng trưởng nhưng chưa đạt được như kỳ vọng.

 

Cuộc điều tra được tiến hành từ ngày 25/02/2021 đến ngày 10/3/2022, đối tượng là toàn bộ các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, tỷ lệ trả lời đạt 94%.

Tuy nhiên, sang quý tiếp theo, gần 60% tổ chức tín dụng kỳ vọng kết quả hoạt động kinh doanh tăng trưởng so với quý 1/2022. Trong đó, khoảng 57% ngân hàng dự báo kết quả kinh doanh tăng nhẹ, 34% ngân hàng kỳ vọng không đổi và 9% ngân hàng lo ngại kết quả kinh doanh suy giảm nhẹ.

Khảo sát chi tiết hơn ở một số chỉ tiêu kinh doanh như về vấn đề nợ xấu, trái với dự báo nợ xấu tăng nhẹ trong quý 4/2021, nợ xấu của hệ thống ngân hàng trong quý 1/2022 đã được các tổ chức tín dụng nhận định có chiều hướng giảm nhẹ và kỳ vọng tiếp tục giảm trong quý tiếp theo.

Sau quý 1 với kỳ vọng huy động vốn toàn ngành tăng 2,6%, các ngân hàng tiếp tục kỳ vọng tăng trưởng huy động vốn đạt bình quân 3,6% trong quý 2 và tăng 11,4% trong cả năm này. So với kỳ điều tra trước, mức tăng trưởng huy động dự kiến cả năm này đã giảm 0,7 điểm phần trăm.

Tương tự ở chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, trong quý 1 các ngân hàng dự báo chỉ tiêu này có thể tăng tới 5,3%, cao hơn nhiều so với mức tăng 2,95% cùng kỳ năm 2021. Sang đến quý 2, các ngân hàng kỳ vọng chỉ tiêu này tăng thêm 4,8% và sẽ đạt 14,1 % trong cả năm 2022. So với dự báo cả năm tại kỳ điều tra trước, kỳ vọng của các ngân hàng với tăng trưởng tín dụng toàn ngành không đổi.

Cũng tại báo cáo điều tra này, các tổ chức tín dụng cho biết thanh khoản của hệ thống ngân hàng trong quý 1 vừa qua vẫn duy trì ở trạng thái tốt, nhưng đã thu hẹp nhẹ so với cuối quý 4/2021 với cả tiền Đồng và ngoại tệ. Nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này là nhu cầu trả lương, thưởng và thanh toán của doanh nghiệp tăng cao trước và sau Tết Nguyên đán.

Sang quý 2, các tổ chức tín dụng dự kiến tình hình thanh khoản sẽ cải thiện cao hơn và tiếp tục cải thiện hơn trong cả năm 2022 so với năm 2021 đối với cả tiền Đồng và ngoại tệ.

Về lãi suất, mặt bằng lãi suất huy động - cho vay được các ngân hàng kỳ vọng không đổi hoặc chỉ tăng rất nhẹ 0,03-0,06 điểm phần trăm trong giai đoạn tháng 4-6 tới và tăng 0,13-0,18 điểm phần trăm trong cả năm 2022. Trong đó, mức tăng chủ yếu tập trung ở lãi suất huy động.