06:00 15/04/2022

Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm nhiều lãnh đạo Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

Vũ Phong -

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Vụ trưởng Vụ Thanh tra hành chính, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II...

Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Phi Lân
Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Phi Lân

Theo Quyết định số 666/QĐ-NHNN ngày 12/4/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Phi Lân, Cục trưởng Cục Giám sát an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước, kể từ ngày 15/4/2022. Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Phi Lân là 05 năm kể từ ngày được điều động, bổ nhiệm.

Đồng thời, theo Quyết định số 663/QĐ-NHNN ngày 12/4/2022, bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước, kể từ ngày 15/4/2022. Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Anh Tuấn là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Bên cạnh đó, Thống đốc cũng có Quyết định số 670/QĐ-NHNN ngày 12/4/2022 về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Phương, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước, kể từ ngày 15/4/2022. Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Duy Phương là 05 năm kể từ ngày được điều động bổ nhiệm.

Thay mặt Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn đã trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Phi Lân, ông Nguyễn Duy Phương. Phó Thống đốc mong muốn và tin tưởng rằng, trên cương vị công tác mới, các đồng chí sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện hơn nữa để đáp ứng được yêu cầu trong môi trường mới, tích cực, sáng tạo, cùng với tập thể Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, ông Nguyễn Phi Lân bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đã tin tưởng giao phó trọng trách và khẳng định sẽ không ngừng rèn luyện, phấn đấu, nỗ lực đem hết năng lực, trí tuệ, tâm huyết, phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao trên cương vị công tác mới.