10:46 25/05/2021

Ngành thủy sản đưa chứng nhận bền vững vào quy củ

Chu Khôi -

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản (VASEP) vừa thành lập “Hội đồng cố vấn về chứng nhận bền vững của VASEP”, với nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp hội viên áp dụng tốt và thuận lợi các chứng nhận bền vững quốc tế...

Thủy sản cần thực hiện và sử dụng tốt các chứng nhận quốc tế.
Thủy sản cần thực hiện và sử dụng tốt các chứng nhận quốc tế.

 Hội đồng được thành lập để giúp việc cho Ban Chấp hành Hiệp hội trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp hội viên áp dụng tốt và thuận lợi các chứng nhận bền vững quốc tế. Hội đồng sẽ do lãnh đạo văn phòng Hiệp hội làm Chủ tịch với các thành viên gồm đại diện Tổng cục Thủy sản, đại diện một số sở nông nghiệp và phát tiển nông thôn, nhà nhập khẩu và một số doanh nghiệp hội viên đang thực hiện các chứng nhận bền vững.

VASEP CERACO sẽ thực hiện 4 nhiệm vụ chính bao gồm: Góp ý các tiêu chuẩn và quy trình-thủ tục của các chứng nhận thủy sản; Tổng hợp khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp hội viên để trao đổi, đối thoại, đề nghị giải quyết với đơn vị sở hữu chứng nhận và các đơn vị liên quan; Phối hợp các bên hỗ trợ nâng cao năng lực doanh nghiệp hội viên thực hiện các chứng nhận; Quảng bá về doanh nghiệp, sản phẩm thủy sản chứng nhận tại Việt Nam.

Hội đồng sẽ do lãnh đạo văn phòng VASEP làm Chủ tịch với các thành viên gồm đại diện Tổng cục Thủy sản, đại diện một số Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhà nhập khẩu và một số doanh nghiệp hội viên đang thực hiện các chứng nhận bền vững.

Theo VASEP, sản phẩm thủy sản của Việt Nam đã được xuất khẩu sang hơn 160 thị trường trên thế giới và đang có vị thế nhất định ở các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, EU, Hàn Quốc, Australia… Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng sản xuất và xuất khẩu thủy sản thì các thị trường nhập khẩu cũng ngày càng gia tăng các yêu cầu về chứng nhận để kiểm soát và thúc đẩy các hoạt động từ khai thác đến nuôi trồng thủy sản bền vững.

Trong thời gian qua, VASEP đã tổ chức khảo sát và tổng hợp ý kiến của các doanh nghiệp thành viên liên quan một số bất cập, khó khăn khi thực hiện các tiêu chuẩn của chứng nhận ASC tại một số thủ tục và chỉ tiêu. Hiệp hội cũng đang nhận được sự phối hợp tích cực của Tổ chức ASC liên quan đến các kiến nghị tổng hợp được.

Trong Chiến lược phát triển thuỷ sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, đề ra mục tiêu giá trị xuất khẩu thủy sản sẽ đạt 14-16 tỷ USD vào năm 2030. Trong đó, sản phẩm từ nuôi trồng thủy sản đóng góp 60-65% và tỷ trọng này sẽ tiếp tục gia tăng trong tương lai.

Đại diện VASEP kỳ vọng VASEP CERACO sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên của VASEP áp dụng tốt và thuận lợi các chứng nhận bền vững quốc tế, góp phần nâng cao giá trị và vị thế của sản phẩm thủy sản của Việt Nam trên thị trường thế giới, thực hiện thành công mục tiêu xuất khẩu thủy sản.