18:28 24/11/2022

Nghệ An “chạy nước rút” giải ngân vốn đầu tư công

Nguyễn Thuấn

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh Nghệ An trên 11.000 tỷ đồng. Đến hết tháng 10 vừa qua, tỉnh này giải ngân được trên 6.300 tỷ đồng đạt 57,6% so với kế hoạch, đứng thứ 46 trong 63 địa phương theo thứ tự tỷ lệ giải ngân…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo báo cáo từ UBND tỉnh Nghệ An, một số ngành, địa phương, đơn vị chưa tập trung chỉ đạo quyết liệt, nên tỷ lệ giải ngân vốn còn thấp. Việc triển khai thực hiện các dự án vẫn còn một số tồn tại, hạn chế chưa được khắc phục triệt để… dẫn đến nguồn vốn phải kéo dài thời gian thực hiện và số vốn chưa giải ngân còn lớn.

ĐIỀU CHỈNH TĂNG CHỈ TIÊU NHIỀU DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

Hiện nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An có tiến độ giải phóng mặt bằng chậm do người dân không đồng thuận với mức bồi thường đã làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư chung của tỉnh.

Một nguyên nhân khác nữa là quá trình huy động nguồn lực cho các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh này vẫn gặp không ít khó khăn, thiếu vốn. Tình trạng số dư tạm ứng kéo dài chưa thu hồi và tình trạng tồn đọng dự án hoàn thành chưa quyết toán vẫn còn lớn…

Căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, UBND tỉnh Nghệ An đã trình HĐND tỉnh Nghệ An tại kỳ họp chuyên đề vào trung tuần tháng 11, để thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách địa phương đối với 7 dự án.

Theo đó, điều chỉnh giảm chỉ tiêu kế hoạch của 3 dự án với số vốn gần 35.000 tỷ đồng. Các dự án điều chỉnh giảm chỉ tiêu kế hoạch vốn, gồm: Dự án đường giao thông vào khu xử lý rác thải Thái Hoà (giai đoạn 1); Dự án nâng cấp đường giao thông tuyến thị trấn Đức Thành, huyện Yên Thành (giai đoạn 1); Dự án xây dựng hạ tầng cho chuyển đổi số tỉnh Nghệ An (giai đoạn 1).

Điều chỉnh tăng chỉ tiêu kế hoạch cho 4 dự án với số vốn gần 35.000 tỷ đồng. Các dự án điều chỉnh tăng chỉ tiêu kế hoạch vốn, gồm: Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 46 đến bến 5, bến 6 cảng Cửa Lò; Dự án cải tạo, nâng cấp công trình đầu mối, kênh và công trình trên kênh các trạm bơm dọc sông Lam qua các huyện Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương; Dự án xây dựng cơ sở vật chất Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương; Dự án xây dựng nhà học thực hành và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Phan Thúc Trực (huyện Yên Thành).

Trên thực tế, dù có những chuyển biến khá tích cực so với tình hình chung của cả nước, tuy nhiên quá trình giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Nghệ An vẫn còn những tồn tại cần tập trung khắc phục.

TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT NHIỀU GIẢI PHÁP

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, ngày 16/11 vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 9069/UBND- KT về đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 và hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Nội dung văn bản trên UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, các chủ đầu tư tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp mà tỉnh đã đề ra. Trong đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên; thực hiện tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán thu hồi tạm ứng vốn đầu tư theo quy định và ngay khi có khối lượng; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra rà soát từng dự án cụ thể, nhất là dự án khởi công mới, kiểm soát chặt chẽ sự cần thiết, quy mô từng dự án theo đúng quy hoạch, mục tiêu được duyệt, đảm bảo hiệu quả đầu tư và kết quả đầu ra của từng dự án…

Chủ động hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư các dự án đảm bảo điều kiện giao vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023, đặc biệt là các dự án thuộc 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Ngoài ra, UBND tỉnh Nghệ An cũng giao trách nhiệm cho từng sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các sở, ban ngành khác liên quan phối hợp theo dõi, cân đối tài chính, thẩm định chặt chẽ nội dung, quy mô đầu tư đảm bảo phù hợp với quy hoạch được duyệt, tổng mức đầu tư phù hợp với quy mô đầu tư và suất đầu tư hiện hành để dự án được duyệt có tính khả thi, tiết kiệm và hiệu quả.

Đối với các dự án vướng mắc dự kiến không giải ngân hết chỉ tiêu kế hoạch thuộc các đối tượng nêu trên (bao gồm cả vốn trong nước và vốn nước ngoài), UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các chủ đầu tư quyết liệt triển khai các giải pháp, xử lý các khó khăn vướng mắc để phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân năm 2022.