13:05 18/10/2022

Nghệ An thành lập đoàn kiểm tra 139 dự án trong năm 2022

Thanh Xuân

Việc thành lập Đoàn kiểm tra nhằm thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách, được thực hiện ngoài Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh này...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 3088/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành và phê duyệt kế hoạch kiểm tra các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đoàn có 24 thành viên do Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An Hồ Việt Dũng  làm Trưởng đoàn cùng lãnh đạo, chuyên viên các sở, ngành, UBND cấp huyện, xã (Đoàn mời khi kiểm tra các dự án cụ thể).

Đoàn kiểm tra liên ngành được chia thành 3 đoàn. Trong đó, Đoàn số 1 do Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An Hồ Việt Dũng làm trưởng đoàn cùng các thành viên sẽ kiểm tra các dự án chưa được giao đất, cho thuê đất (không thuộc lĩnh vực phát triển nhà ở). Đoàn phụ trách kiểm tra 38 dự án.

Đoàn số 2 do Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Võ Văn Ngọc làm trưởng đoàn cùng các thành viên sẽ kiểm tra các dự án đã được giao đất, cho thuê đất (không thuộc lĩnh vực phát triển nhà ở). Đoàn phụ trách kiểm tra 58 dự án.

Đoàn số 3 do Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vũ Tuấn Dũng làm trưởng đoàn cùng các thành viên sẽ kiểm tra các dự án thuộc lĩnh vực phát triển nhà ở. Đoàn này sẽ phụ trách kiểm tra 43 dự án.

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ triển khai kế hoạch kiểm tra được phê duyệt, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên theo chức năng, nhiệm vụ công việc thực hiện đảm bảo kế hoạch đạt kết quả cao; căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế phối hợp quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh Nghệ An để kiểm tra, báo cáo, tham mưu phương án xử lý đối với từng dự án theo đúng quy định.

Được biết danh mục kiểm tra lần này có 139 dự án. Trong đó nhiều dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư (giấy chứng nhận đầu tư), hoặc được phê duyệt quy hoạch chi tiết đã lâu nhưng chủ đầu tư chưa triển khai thực hiện.

Ví như: Dự án khu đô thị dầu khí Nghệ An do liên danh Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại dầu khí Nghệ An và Công ty cổ phần Hanviland làm chủ đầu tư được phê duyệt quy hoạch chi tiết từ tháng 11/2010; Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại và dịch vụ tại xã Nghi Phú, TP. Vinh, do Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng giao thông Bắc Miền Trung là chủ đầu tư được phê duyệt quy hoạch chi tiết từ tháng 8/2009.

Cùng với đó là Dự án trung tâm dịch vụ thương mại tổng hợp có địa điểm thực hiện tại đường Phạm Đình Toái (kéo dài) do Công ty TNHH Thành Trang làm chủ đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 3/2011; Dự án trung tâm thương mại, khách sạn dịch vụ, nhà ở và biệt thự cao cấp tại phường Bến Thủy do Công ty TNHH Thành Thái Thịnh làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết từ tháng 5/2013…

Việc thành lập Đoàn kiểm tra nhằm thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách, được thực hiện ngoài Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh này. Đồng thời kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án, đề xuất phương án giải quyết các vướng mắc, khó khăn có liên quan và tham mưu xử lý theo quy định của pháp luật. Thời gian kiểm tra và hoàn thành báo cáo kết quả kiểm tra, trình UBND tỉnh này xem xét phê duyệt từ ngày 10/10/2022 đến ngày 30/12/2022.