17:02 24/08/2022

Nghiêm cấm cán bộ văn phòng đăng ký đất đai đi nộp và nhận kết quả thay người sử dụng đất

Thanh Xuân

Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng yêu cầu Văn phòng đăng kí đất đai các huyện, thành phố nghiêm cấm cán bộ, người lao động của Văn phòng đi nộp và nhận kết quả thay cho người sử dụng đất, để tránh gây dư luận không tốt…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn yêu cầu Văn phòng Đăng kí đất đai tỉnh và các huyện, thành phố trên địa bàn chấn chỉnh công tác tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính về đất đai của ngành tài nguyên môi trường. 

Cụ thể, với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ quy trình và thời hạn giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo các quyết định của UBND tỉnh;

Kịp thời kiểm tra, thẩm định hồ sơ, trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thuộc công đoạn của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh trong thực hiện thủ tục hành chính như cấp đổi, cấp lại, cấp sở hữu công trình gắn liền với đất, tách, hợp thửa), tránh tình trạng trễ hạn hồ sơ như thời gian vừa qua; không làm ảnh hưởng chung đến việc xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện thủ tục hành chính;

Rà soát lại phiếu luân chuyển hồ sơ, các phiếu thẩm định hồ sơ, biểu mẫu nói chung theo đúng quy định hiện hành để sử dụng thống nhất, đồng bộ tại các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố. 

Đối với chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh yêu cầu phải thực hiện đúng việc hướng dẫn viết sổ tiếp nhận hồ sơ quy định tại mẫu số 02/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Đặc biệt, Văn phòng đăng kí đất đai các huyện, thành phố trên địa bàn phải nghiêm cấm cán bộ, viên chức, người lao động thuộc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố đi nộp và nhận kết quả thay cho người sử dụng đất gây dư luận không tốt tại địa phương và vi phạm quy định Luật Viên chức và Luật Phòng chống tham nhũng;

Việc giải quyết hồ sơ, ngoài thực hiện theo quy định về trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố khẩn trương giải quyết đúng thời hạn, không để quá hạn giải quyết hồ sơ, nếu trễ hạn phải có thư xin lỗi và hẹn ngày trả kết quả theo quy định. 

Đối với hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, kiểm tra đầy đủ thông tin về nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất... tránh tình trạng hồ sơ trả đi trả lại nhiều lần. Đối với các hồ sơ không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì báo cáo cho UBND cấp huyện, thành phố thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, thành phố để trả lời cho người dân theo thẩm quyền… 

Cùng với đó, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố cũng được yêu cầu thực hiện việc trả kết quả trên phần mềm, với hồ sơ giấy, nghiêm cấm bấm trả kết quả trên phần mềm khi chưa có kết quả. 

Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nếu để cán bộ, viên chức, người lao động có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho các cá nhân, tổ chức liên hệ thực hiện các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai (thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan này).

Liên quan đến chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, được biết trên trang thông tin điện tử Công an tỉnh Lâm Đồng gần đây đưa tin: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lâm Hà vừa thực hiện quyết định khởi tố 4 bị can cùng lệnh tạm giam 3 người để điều tra, làm rõ các sai phạm do cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) sai quy định trên địa bàn huyện thời gian qua.

Trong 4 bị can bị khởi tố, có hai nhân viên thuộc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lâm Hà đã thực hiện hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để cố ý làm trái trong việc thực hiện hồ sơ cấp quyền sử dụng đất cho hộ dân, làm trái trong việc thực hiện hồ sơ cấp sổ đỏ dẫn tới cấp sổ đỏ trái pháp luật. Sau khi bị khởi tố, hai bị can bị bắt tạm giam để tiếp tục điều tra.