17:19 17/06/2015

Người già Hy Lạp vạ vật trong khủng hoảng lương hưu

An Huy

Khủng hoảng nợ công kéo theo khủng hoảng lương hưu đã khiến cuộc sống của người cao tuổi Hy Lạp ngày càng chật vật