20:26 06/11/2018

Nguyễn Kim tiếp tục chào mua công khai cổ phiếu Dược Lâm Đồng

Hà Anh

Nguyễn Kim đăng ký mua vào 2.125.358 cổ phiếu LDP, chiếm 27,14% vốn của Ladophar

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu LDP trong thời gian qua - Nguồn: HNX.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu LDP trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar (mã LDP-HNX).

Theo đó, Nguyễn Kim đăng ký mua vào 2.125.358 cổ phiếu LDP, chiếm 27,14% vốn của Ladophar. Mục đích đợt mua vào lần này của Nguyễn Kim nhằm tăng tỷ lệ sở hữu tại LDP từ 24% hiện tại lên mức 51,14%, và trở thành cổ đông chi phối hoạt động tại Dược Lâm Đồng.

Nguyễn Kim cho biết, dự kiến hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua là công ty tiếp tục phát triển lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là sản xuất đông dược, mua bán thuốc, dược liệu, thiết bị y tế và xuất nhập khẩu thuốc, dược liệu.

Thời gian chào mua dự kiến từ ngày 30/11/2018 đến ngày 30/12/2018. Thời gian dự kiến hoàn tất đợt chào mua là ngày 11/1/2019.

Giá chào mua được Nguyễn Kim đưa ra cho thương vụ này là 23.500 đồng/cổ phiếu và giá chào mua không thấp hơn trung bình giá tham chiếu cổ phiếu LDP do HNX công bố trong vòng 60 ngày tại thời điểm chào mua công khai. Thời gian xác định mức giá chào mua từ ngày 8/8/2018 đến ngày 31/10/2018.

Như vậy, đây là lần thứ 3, Nguyễn Kim chào mua công khai cổ phiếu của Dược Lâm Đồng và giá thì giảm so với những lần trước. Cụ thể: ngày 23/4/2018, Nguyễn Kim đã thông báo lên kế hoạch mua 2.125.358 cổ phiếu LDP, từ ngày 4/4 đến ngày 24/5/2018. Tuy nhiên, kế hoạch trên không thành công và tại thời điểm đó, giá chào mua tối đa được Nguyễn Kim đưa ra cho mỗi cổ phiếu LDR cũng là 32.000 đồng.

Tiếp đó, Nguyễn Kim đăng ký mua vào 2.125.358 cổ phiếu LDP, chiếm 27,14% vốn của Ladophar. Dự kiến giao dịch được thực hiện từ ngày 4/6 đến ngày 24/7 thông qua phương pháp thỏa thuận với giá chào mua là 30.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu giao dịch thành công, Nguyễn Kim sẽ chi ra gần 50 tỷ để sở hữu số cổ phần nối trên và tăng số cổ phần nắm giữ lại LDP từ 1.879.390 cổ phiếu lên 4.004.748 cổ phiếu, tương đương 51,14% vốn điều lệ tại LDP.

Kết thúc giao dịch ngày 6/11/2018, giá cổ phiếu LDP chỉ đạt 18.200 đồng/cổ phiếu.