23:49 11/11/2014

Nhà đầu tư đăng ký mua trên 49 triệu cổ phần Vietnam Airlines

Hà Anh

1.608 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá, bao gồm 1.578 nhà đầu tư cá nhân trong nước

Dự kiến sau cổ phần hóa thành công, thặng dư vốn của Vietnam Airlines là 1.043 tỷ đồng, quy mô vốn điều lệ là 15.144 tỷ đồng.
Dự kiến sau cổ phần hóa thành công, thặng dư vốn của Vietnam Airlines là 1.043 tỷ đồng, quy mô vốn điều lệ là 15.144 tỷ đồng.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).

Theo đó, có 1.608 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá, bao gồm 1.578 nhà đầu tư cá nhân trong nước, 28 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài và 2 nhà đầu tư tổ chức trong nước.

Với tổng khối lượng cổ phần đăng ký là 49.366.200 cổ phần. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân trong nước đăng ký mua 922.500 cổ phần, cá nhân nước ngoài đăng ký 120.800 cổ phần và nhà đầu tư tổ chức trong nước đăng ký 48,3 triệu cổ phần.

Theo kế hoạch, phiên đấu giá sẽ được tổ chức vào ngày 14/11 tại HOSE với số lượng cổ phần đưa ra đấu giá là 49 triệu cổ phần với giá khởi điểm 22.300 đồng/cổ phần. Số cổ phần đưa ra đấu giá tương đương 3,465% vốn điều lệ của Vietnam Airlines

Theo phương án cổ phần hóa Vietnam Airlines được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hình thức cổ phần hóa Tổng công ty Hàng không Việt Nam được chốt là giữ nguyên vốn Nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Vietnam Airlines là Bộ Giao thông Vận tải.

Vietnam Airlines sẽ có vốn điều lệ sau cổ phần hóa là 14.101,8 tỷ đồng, tương đương hơn 1,41 tỷ cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, trong đó cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu là: Nhà nước nắm 75% vốn điều lệ; bán cho nhà đầu tư chiến lược là 20%; bán đấu giá công khai 3,465%; phần còn lại sẽ bán ưu đãi cho người lao động và tổ chức công đoàn.