17:58 14/06/2021

Nhập khẩu ngô đạt trên 1 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2021

Huyền Vy -

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 5 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu ngô của cả nước đạt 4,37 triệu tấn, tương đương 1,14 tỷ USD, tăng 33,4% về lượng và tăng 65,6% về kim ngạch...

 Achentina là thị trường lớn nhất cung cấp ngô cho Việt Nam'.
Achentina là thị trường lớn nhất cung cấp ngô cho Việt Nam'.

Ngô nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu từ 3 thị trường Achentina, Brazil và Ấn Độ. Trong đó, Achentina là thị trường lớn nhất cung cấp ngô cho Việt Nam, với 1,61 triệu tấn, tương đương 450,77 triệu USD, giá 280 USD/tấn, giảm 10,3% về lượng nhưng tăng 21,3% về kim ngạch và tăng 35,2% về giá so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 36,8% trong tổng lượng ngô nhập khẩu của cả nước và chiếm 39,6% trong tổng kim ngạch.

Thị trường lớn thứ 2 là Brazil đạt 1,36 triệu tấn, tương đương 300,31 triệu USD, giá nhập khẩu đạt 220,6 USD/tấn, tăng 122,5% về lượng, tăng 146,2% về kim ngạch và tăng 10,7% về giá so với cùng kỳ năm trước, chiếm trên 31% trong tổng lượng và chiếm 26,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước.

Ngô nhập khẩu từ Ấn Độ tăng rất mạnh tới 84.000% về lượng và tăng 65.336% về kim ngạch, đạt 648.126 tấn, tương đương 17492 triệu USD, chiếm 15% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.