09:55 19/09/2021

Nhóm cổ phiếu "Louis" vẫn đồng loạt tăng mạnh

Thuỷ Tiên

Tuần qua, nhiều mã cố phiếu liên quan đến "Louis" đều bứt phá. Trong đó, TGG hút tất cả sự chú ý, với tuần thứ hai liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng các cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HOSE. TDH với thông tin TGG trở thành cổ đông lớn cũng bật tăng 39,5%. Thậm chí trên HNX, hai cổ phiếu thuộc hệ sinh thái TGG cũng đồng loạt tăng gồm VKC và SMT...

Nhóm cổ phiếu "Louis" vẫn đồng loạt tăng mạnh - Ảnh 1
Nhóm cổ phiếu "Louis" vẫn đồng loạt tăng mạnh - Ảnh 2
Nhóm cổ phiếu "Louis" vẫn đồng loạt tăng mạnh - Ảnh 3
Nhóm cổ phiếu "Louis" vẫn đồng loạt tăng mạnh - Ảnh 4
Nhóm cổ phiếu "Louis" vẫn đồng loạt tăng mạnh - Ảnh 5
Nhóm cổ phiếu "Louis" vẫn đồng loạt tăng mạnh - Ảnh 6
Nhóm cổ phiếu "Louis" vẫn đồng loạt tăng mạnh - Ảnh 7
Nhóm cổ phiếu "Louis" vẫn đồng loạt tăng mạnh - Ảnh 8
Nhóm cổ phiếu "Louis" vẫn đồng loạt tăng mạnh - Ảnh 9