17:18 02/12/2020

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong 11 tháng năm 2020

Đào Vũ

Trong 11 tháng đầu năm 2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 26,43 tỷ USD, bằng 83,1% so với cùng kỳ năm 2019

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong 11 tháng năm 2020 - Ảnh 1.

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong 11 tháng năm 2020 - Ảnh 2.

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong 11 tháng năm 2020 - Ảnh 3.

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong 11 tháng năm 2020 - Ảnh 4.

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong 11 tháng năm 2020 - Ảnh 5.

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong 11 tháng năm 2020 - Ảnh 6.

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong 11 tháng năm 2020 - Ảnh 7.

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong 11 tháng năm 2020 - Ảnh 8.

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong 11 tháng năm 2020 - Ảnh 9.

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong 11 tháng năm 2020 - Ảnh 10.