16:51 02/03/2021

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong tháng 2/2021

Ngọc Hân

Tính từ đầu năm đến 20/2/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 5,46 tỷ USD, bằng 84,4%; Vốn thực hiện ước đạt 2,5 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2020

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong tháng 2/2021 - Ảnh 1.

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong tháng 2/2021 - Ảnh 2.

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong tháng 2/2021 - Ảnh 3.

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong tháng 2/2021 - Ảnh 4.

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong tháng 2/2021 - Ảnh 5.

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong tháng 2/2021 - Ảnh 6.

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong tháng 2/2021 - Ảnh 7.

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong tháng 2/2021 - Ảnh 8.

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong tháng 2/2021 - Ảnh 9.

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong tháng 2/2021 - Ảnh 10.