11:13 27/10/2021

"Ông lớn" Bảo Việt sắp chi trả 667 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt

Ánh Tuyết -

Từ ngày 30/11/2021, Tập đoàn Bảo Việt (BVH) chi trả 667 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt, nâng tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông từ khi cổ phần hóa năm 2007 đến nay lên tới gần 9.500 tỷ đồng tiền mặt...

Tập đoàn Bảo Việt trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ gần 9%.
Tập đoàn Bảo Việt trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ gần 9%.

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH-HOSE) vừa ban hành Nghị quyết số 71/2021/NQ-HĐQT phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2020.

Theo đó, tổng số tiền chi trả cổ tức là gần 667 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức là 8,985%/mệnh giá cổ phiếu, tương đương 1 cổ phiếu được nhận 898,5 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng vào ngày 9/11, ngày bắt đầu thực hiện chi trả cổ tức từ ngày 30/11.

 
Tính từ khi cổ phần hóa đến nay, tổng số tiền Tập đoàn Bảo Việt nộp vào ngân sách nhà nước lên đến gần 24.000 tỷ đồng, chi trả cổ tức cho cổ đông lên tới gần 9.500 tỷ đồng tiền mặt.

Trong vai trò là một doanh nghiệp đầu ngành, Tập đoàn Bảo Việt luôn duy trì vị trí là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước thông qua nộp thuế và cổ tức. 

Với tiềm lực tài chính mạnh, quy mô vốn và tài sản hàng đầu trong các doanh nghiệp bảo hiểm, Bảo Việt luôn thực hiện các cam kết với cổ đông, gia tăng giá trị cho nhà đầu tư.

Tiềm lực tài chính mạnh, quy mô vốn và tài sản hàng đầu trong số các doanh nghiệp bảo hiểm, tỷ trọng vốn hóa lớn và tính thanh khoản cao nên cổ phiếu BVH luôn đóng vai trò dẫn dắt nhóm cổ phiếu ngành bảo hiểm.

Trong những tháng cuối năm 2021, mặc dù thị trường cổ phiếu Việt Nam có nhiều biến động do tác động của làn sóng Covid-19 thứ 4 nhưng giá cổ phiếu BVH vẫn tăng trưởng khả quan. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/10/2021, với mức giá 64.300 đồng/cổ phiếu, giá trị vốn hóa của BVH đạt gần 48.000 tỷ đồng.

Diễn biến tăng mạnh của cổ phiếu BVH gần đây đến từ thông tin Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc bán vốn tại BVH. Tiền thu từ thoái vốn nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp trước ngày 20/12 để nộp ngân sách nhà nước. SCIC đang giữ 22,15 triệu cổ phiếu BVH.