14:28 25/11/2018

Phạt hơn 1 tỷ và đình chỉ hai nhà máy thép gây ô nhiễm môi trường

KIỀU LINH

Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý và Công ty Cổ phần Thép Dana - Úc bị phạt tổng cộng hơn 1 tỷ đồng và đình chỉ hoạt động 6 tháng vì gây ô nhiễm môi trường

Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý  bị phạt gần 400 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường.
Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý bị phạt gần 400 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường.

Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý và Công ty Cổ phần Thép Dana - Úc.

Cụ thể, theo quyết định, Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý đã thực hiện không đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và các yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Đầu tư dây chuyền luyện thép 200.000 tấn/năm và dây chuyền cán thép 200.000 tấn/năm" theo quy định. 

Đồng thời, công ty này không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án trên. 

Với các vi phạm trên, tổng số tiền Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý bị phạt là 390 triệu đồng. Công ty này còn bị đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày nhận quyết định. 

UBND thành phố Đà Nẵng buộc công ty này phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường; xây lắp, vận hành công trình bảo vệ môi trường và lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện.

Còn tại Công ty Cổ phần Thép Dana - Úc, UBND thành phố Đà Nẵng xác nhận công ty này đã thực hiện không đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và các yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Đầu tư nhà máy thép Xuân Hưng" theo quy định. Không lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án; không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án…

Với những lỗi vi phạm trên, Thép Dana - Úc bị xử phạt hành chính 740 triệu đồng, đồng thời, đình chỉ hoạt động sản xuất của công ty trong thời hạn 6 tháng. 

Thép Dana - Úc buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn 6 tháng.

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Công ty Cổ phần Thép Dana – Ý và Dana – Úc phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.