11:41 19/03/2023

Phê duyệt chủ trương đầu tư hai đoạn đường Hồ Chí Minh qua Kiên Giang, Bạc Liêu gần 4.000 tỷ đồng

Ánh Tuyết -

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 255/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận với tổng mức đầu tư khoảng 3.904,66 tỷ đồng...

Chiều dài dự án đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Kiên Giang và Bạc Liêu khoảng 51,82 km.
Chiều dài dự án đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Kiên Giang và Bạc Liêu khoảng 51,82 km.

Mục tiêu đầu tư dự án nhằm góp phần cơ bản nối thông tuyến đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 và số 63/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội; từng bước hoàn thiện quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh Kiên Giang và Bạc Liêu.

Cùng với đó, nâng cao năng lực khai thác, giảm thiểu tai nạn giao thông nhằm phát huy vai trò của tuyến đường Hồ Chí Minh trong việc kết nối giữa các địa phương, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực; góp phần thực hiện thành công Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị.

ĐẦU TƯ CÔNG HAI ĐOẠN TUYẾN QUA KIÊN GIANG, BẠC LIÊU

Quyết định 255 nêu rõ chiều dài dự án khoảng 51,82 km; trong đó, đoạn qua tỉnh Kiên Giang dài khoảng 45,22km; đoạn qua tỉnh Bạc Liêu dài khoảng 6,6km.

Cụ thể, thứ nhất, đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất dài khoảng 11,2 km; điểm đầu tại Km0+00 (khoảng Km88+540 Quốc lộ 61) thuộc địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang; điểm cuối tại Km11+200 (khoảng Km77+250 Quốc lộ 61) thuộc địa phận huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

Về hướng tuyến, đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất cơ bản đi trùng, tận dụng và mở rộng Quốc lộ 61 hiện hữu.

Thứ hai, đoạn Gò Quao - Vĩnh Thuận dài khoảng 40,62km; điểm đầu tại Km20+600 (khoảng Km67+00 Quốc lộ 61) thuộc địa phận huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang; điểm cuối tại Km61+673 (khoảng Km65+100 Quốc lộ 63) thuộc địa phận huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

Về hướng tuyến với đoạn Gò Quao - Vĩnh Thuận, từ điểm tách Quốc lộ 61 (khoảng Km67+00) tuyến đi theo hướng Đông Nam đến khu vực phà Cái Lớn, vượt sông Cái Lớn tuyến đi bên phải ĐT12 (qua trung tâm xã Vĩnh Thắng, Vĩnh Tuy) và kênh Lộ Xe đến phà Vĩnh Tuy (sông Cái Tàu); vượt sông Cái Tàu và đi song song, cách kênh Lộ Xe khoảng 300m - 500m đến phà Vàm Chắc Băng (kênh Ngã Ba Đình); vượt kênh Ngã Ba Đình, đi bên trái ĐT12 và kênh Chắc Băng; đến khoảng Km52+00 tuyến đi tránh thị trấn Vĩnh Thuận; kết thúc tại Km61+673 (nhập vào Quốc lộ 63 tại khoảng Km65+100).

Hướng tuyến và các điểm khống chế cơ bản phù hợp với quy hoạch chi tiết đường Hồ Chí Minh và mạng lưới đường bộ Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong bước tiếp theo nghiên cứu, điều chỉnh cục bộ hướng tuyến trên nguyên tắc hạn chế tối đa khối lượng giải phóng mặt bằng, tránh các khu tập trung đông dân cư, các khu di tích, đường điện, đất trồng lúa; chuẩn xác chiều dài dự án, các điểm giao cắt, giải pháp thiết kế…; các địa phương cập nhật phương án tuyến vào quy hoạch có liên quan để nâng cao hiệu quả đầu tư, kết nối thuận tiện với các khu dân cư, khu đô thị, trung tâm kinh tế, các khu công nghiệp.

 

Dự án thuộc nhóm A, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 3.904,66 tỷ đồng bằng nguồn vốn đầu tư công. Địa điểm thực hiện dự án tại tỉnh Kiên Giang và tỉnh Bạc Liêu. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 - 2025; năm 2026 hoàn thành báo cáo Quốc hội việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội.

Quyết định 255 cũng chỉ rõ quy mô đầu tư dự án. Theo đó, phần đường có bình diện và trắc dọc đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với vận tốc thiết kế 80 km/h (theo TCVN 4054-2005); mặt cắt ngang giai đoạn hoàn chỉnh 04 làn xe; mặt cắt ngang giai đoạn 1, phân kỳ đầu tư quy mô 02 làn xe với bề rộng nền đường Bn = 12m, bề rộng mặt đường Bm = 11m (kể cả gia cố lề).

Cùng với đó, dự kiến xây dựng 26 cầu; trong đó, có 3 cầu vượt sông lớn là cầu Cái Lớn, cầu Bần Ổi và cầu Bến Luông; thiết kế vĩnh cửu bằng thép, bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực.

5 NĂM THI CÔNG "Ì ẠCH" 8% VÌ THIẾU VỐN

Theo Nghị quyết số 66/2013/QH13, đến năm 2020, dự án đường Hồ Chí Minh hoàn thành nối thông tuyến từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau) quy mô tối thiểu 2 làn xe với chiều dài khoảng 2.744 km.

Tuy nhiên, đến giữa năm 2022 mới hoàn thành 2.362 km/2.744 km đạt 86,1% và khoảng 258 km tuyến nhánh; đang triển khai 211 km; còn lại khoảng 171 km (dự kiến cần 10.700 tỷ đồng), trong đó có hai đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất và Gò Quao - Vĩnh Thuận chưa bố trí được vốn để triển khai thực hiện.

Đáng kể, trong 5 năm giai đoạn 2017-2021, dự án đường Hồ Chí Minh triển khai "ì ạch" chỉ đạt khoảng 8% tổng khối lượng và chậm tiến độ gần 2 năm do chưa cân đối bố trí đủ nguồn vốn vì nền kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu giai đoạn trước đó. Do vậy, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội nên nhiều dự án phải dừng, giãn tiến độ trong đó có các dự án thành phần thuộc đường Hồ Chí Minh.

Chính vì vậy, dự án không bảo đảm đúng tiến độ, mục tiêu thông toàn tuyến vẫn chưa hoàn thành, không bảo đảm phân kỳ đầu tư đã quy định tại Nghị quyết của Quốc hội.

Đối với các đoạn còn lại, Bộ Giao thông vận tải đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ tiếp tục đầu tư, hoàn thành các đoạn đang triển khai.