10:36 30/12/2021

Phó Thủ tướng: Ngân hàng cần tiếp tục cố gắng hạ mặt bằng lãi suất cho vay

Đào Vũ

Ngành ngân hàng cần phấn đấu tiếp tục giảm thêm mặt bằng lãi suất cho vay, hướng dòng vốn vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh...

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại hội nghị
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng, năm 2022 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, tạo nền tảng cho thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn.

Vì vậy, một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Phó Thủ tướng mong muốn ngành ngân hàng thực hiện đó là cần tiếp tục triển khai các cơ chế, chính sách tiền tệ, tín dụng góp phần hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Trong đó, phấn đấu tiếp tục giảm thêm mặt bằng lãi suất cho vay, nhất là đối với các lĩnh vực ưu tiên. Nâng cao chất lượng tín dụng và hướng dòng vốn vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển các dự án kết cấu hạ tầng.

Đồng thời, ngành ngân hàng cần triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn. Đẩy mạnh phát triển tín dụng tiêu dùng, góp phần giảm nạn tín dụng đen và tội phạm về cho vay qua các ứng dụng công nghệ.

 

Năm 2020 lãi suất giảm khoảng gần 1% và sau 11 tháng đầu năm 2021, mặt lãi suất giảm thêm khoảng 0,8%. Riêng với 5 lĩnh vực ưu tiên, mức lãi suất của các tổ chức tín dụng cho nhóm này khoảng 4,32%, thấp hơn trần 4,5% mà Ngân hàng Nhà nước quy định. 

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ngành ngân hàng phải kiểm soát tín dụng vào lĩnh vực rủi ro cao như bất động sản, chứng khoán...trong đó kiểm soát chặt việc mua trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng, giảm thiểu rủi ro hệ thống.

Cũng tại hội nghị, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết sẽ nỗ lực phát huy những kết quả đạt được, quyết tâm khắc phục các tồn tồn tại, hạn chế và vượt qua các khó khăn, thách thức để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Chính phủ thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và trong những năm tiếp theo.

Đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Thống đốc đề nghị thủ trưởng các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, thường xuyên theo dõi sát diễn biến, tình hình trong lĩnh vực được giao phụ trách để chủ động tham mưu, đề xuất cho ban lãnh đạo các biện pháp chỉ đạo, nhằm hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng hoạt động an toàn, hiệu quả và hỗ trợ tốt cho tăng trưởng kinh tế.

"Tôi đề nghị chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc, giám đốc các tổ chức tín dụng nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của tổ chức mình, tiếp tục rà soát, cắt giảm chi phí hoạt động để dành nguồn lực trích lập dự phòng rủi ro và tiếp tục giảm thêm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19", Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh.