13:23 14/06/2010

PLC dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng và SD7 chào bán cổ phiếu

N.Anh

Hội đồng Quản trị PLC và SD7 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2010

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoá dầu Petrolimex (mã PLC-HNX) và Công ty Cổ phần Sông Đà 7 (mã SD7-HNX) thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2010.

Theo đó, PLC sẽ phát hành 5.543.606 cổ phiếu thưởng với tổng giá trị cổ phiếu theo mệnh giá là 55,436 tỷ đồng. Vốn điều lệ của công ty dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu thưởng là hơn 277,184 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong tháng 6/2010.

Trong khi đó, SD7 dự kiến phát hành 6,45 triệu cổ phiếu, trong đó phát hành 6 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:2; chào bán 450.000 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên, với giá 20.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong quý 3 và 4/2010.

Theo SD7, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 129 tỷ đồng, được sử dụng như sau: nhận chuyển nhượng 1.438.700 cổ phần Công ty Cổ phần Sông Đà 8 của Tập đoàn Sông Đà; góp vốn tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 năm 2010; Đầu tư dự án nhà ở và dịch vụ Bắc An Khánh và đầu tư thứ phát dự án nhà ở tại Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội của Công ty Cổ phần Đầu tư đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 7...