11:15 22/04/2021

PTL bị phạt và truy thu thuế, nhưng được giảm lỗ gần 73 tỷ cho 4 năm

N.Anh

Công ty được giảm lỗ với số tiền là gần 72,6 tỷ đồng cho các năm 2013, 2015, 2017 và 2018, nhưng Cục thuế cũng yêu cầu doanh nghiệp không được chuyển số lỗ sang các năm sau theo quy định

Số tiền chậm nộp thuế đã được tính đến hết ngày 5/4/2021.
Số tiền chậm nộp thuế đã được tính đến hết ngày 5/4/2021.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (mã PTL-HOSE) công bố Quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Cụ thể: Petroland đã khai sai thuế GTGT dẫn đến thiếu số thuế phải nộp. Không có thêm tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, do vậy Cục thuế Tp HCM đã quyết định phạt, truy thu thuế đối với Petroland như sau:

Phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền 12,69 triệu đồng, trong đó bao gồm vi phạm thủ tục thuế là 4,62 triệu đồng và phạt kê khai sai thuế là hơn 8 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả là truy thu thuế GTGT, số tiền là hơn 3,7 tỷ đồng; Tiền chậm nộp thuế, số tiền là gần 2,9 tỷ đồng.

Công ty được giảm lỗ với số tiền là gần 72,6 tỷ đồng cho các năm 2013, 2015, 2017 và 2018 - trong đó giảm lỗ năm 2013 là 35.053.121.415 đồng, năm 2015 là 27.646.021.563 đồng, năm 2017 là 8.516.874.155 đồng và năm 2018 là 1.374.984.587 đồng. Ngoài ra, công ty được điều chỉnh giảm thuế Gia tăng đầu vào khấu trừ, số tiền 773.710.311 đồng.

Được biết, số tiền chậm nộp thuế đã được tính đến hết ngày 5/4/2021. Ngoài ra Cục thuế cũng yêu cầu doanh nghiệp không được chuyển số lỗ sang các năm sau theo quy định.

Trước đó, vào ngày 13/04/2017, HOSE đã ra quyết định đưa cổ phiếu PTL của công ty vào diện bị kiểm soát do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2015 là -143,62 tỷ đồng căn cứ BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2015, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tại báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016 là 1,03 tỷ đồng và có ý kiến ngoại trừ dẫn đến kết quả kinh doanh năm 2016 chưa đảm bảo khả năng có lãi, căn cứ quy định tại điểm b Khoản 1.1 Điều 23 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại HOSE ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-SGDHCM ngày 23/08/2016 của Tổng Giám đốc HOSE.

Tiếp đến vào ngày 12/04/2021, PTL đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, theo đó Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất là 2,455 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2020 là -294,080 tỷ đồng, vẫn còn ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C về nhiều nội dung như các khoản phải thu, phải trả, trích lập dự phòng hàng tồn kho, việc ghi nhận khoản thu nhập từ tiền đặt cọc,… cổ phiếu PTL vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng bị kiểm soát (có lãi nhưng vẫn còn lỗ lũy kế và ý kiến ngoại trừ dẫn đến khả năng lãi không chắc chắn).

HOSE tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu PTL việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu PTL sẽ căn cứ vào BCTC soát xét bán niên năm 2021 của công ty.