08:01 08/02/2022

Quảng Nam cần có phương án nhà ở cho người lao động trong Khu công nghiệp Tam Anh 2

Thanh Xuân -

Bộ Xây dựng mới đây đã góp ý về Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) khu công nghiệp Tam Anh 2, Khu kinh tế mở Chu Lai, trong đó có cả vấn đề nhà ở, công trình phúc lợi đối với người lao động...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Bộ Xây dựng, ranh giới lập quy hoạch Khu công nghiệp Tam Anh 2 là 435,8 ha nằm trong phạm vi Khu công nghiệp Tam Anh rộng 1.545 ha là phù hợp với định hướng phát triển và chức năng sử dụng đất của khu vực được xác định trong Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu Kinh tế mở Chu Lai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng góp ý UBND tỉnh Quảng Nam cần bổ sung nội dung rà soát đánh giá về sự phù hợp với định hướng phát triển không gian, sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật của các khu công nghiệp liên quan để không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các khu công nghiệp trong phạm vi Khu công nghiệp Tam Anh rộng 1.545 ha.

Ngoài ra, tỉnh này còn cần bổ sung phương án giải quyết nhà ở, công trình phúc lợi về văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp theo quy định; bổ sung nguồn gốc bản đồ dùng trong đồ án quy hoạch; bổ sung tọa độ vị trí các điểm giao nhau của tim đường các trục chính làm cơ sở phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch và triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa sau khi đồ án được phê duyệt...

Trước góp ý của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành văn bản số 710, trong đó giao Sở Xây dựng chủ trì, cùng với Ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh, các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan nghiên cứu góp ý của Bộ Xây dựng tại Công văn nêu trên để rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) khu công nghiệp Tam Anh 2, Khu kinh tế mở Chu Lai; tổ chức thẩm định, tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến trước khi phê duyệt theo quy định.

Về vấn đề nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp ở Quảng Nam, mặc dù nhu cầu về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh đang tăng cao nhưng việc phát triển nhà ở cho công nhân và người có thu nhập thấp vẫn còn nhiều hạn chế. Trong đó có việc thực hiện chính sách phát triển nhà ở cho công nhân cùng với các hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội vẫn chưa đồng bộ.  Vì vậy mục tiêu mà tỉnh  đặt ra là sớm hoàn chỉnh các phương án thực hiện để góp phần giải quyết nơi ở ổn định cho công nhân nhằm thuận lợi trong quản lý lao động lưu trú, nhất là vào giai đoạn dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp sẽ góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tạo điều kiện cho người thu nhập thấp có nơi ở ổn định, an toàn. Với ý nghĩa đó, các Sở, ngành, địa phương cần phải tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, rà soát nhu cầu thực tế, đánh giá các nguồn lực để đề xuất quy mô đầu tư, các loại hình đầu tư và tiến độ phù hợp.