14:23 16/07/2021

Quảng Nam: Nhiều dự án tại Điện Bàn san lấp mặt bằng dù chưa có quyết định giao đất

Ban Mai

Hàng loạt sai sót trong công tác giải phóng mặt bằng tại 08 dự án khu dân cư, khu đô thị tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam khi chưa có quyết định phương án giải phóng mặt bằng, quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất…

(Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).
(Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

 Thị ủy Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, vừa ban hành Thông báo số 101 về chủ trương của Ban Thường vụ Thị uỷ giải quyết những vướng mắc, tồn đọng trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án đô thị.

Thị uỷ Điện Bàn yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn tổ chức kiểm điểm nghiêm túc về trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân để xảy ra những tồn tại, thiếu sót trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án bất động sản. Trên cơ sở đó, xem xét, xử lý hoặc đề xuất xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Những tồn tại, thiếu sót trong công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến 08 dự án khu dân cư, khu đô thị: Ven sông Dương Hội; Viêm Minh – Hà Dừa; Ngọc Dương Coco; Điện Thắng Trung (khu vực 2); Ánh Dương; An Phú; Phú Thịnh; Bình An 2.

Theo Thanh tra thị xã Điện Bàn tại các Báo cáo số 42 (ngày 17/5/2021) và Báo cáo số 29 (ngày 28/6/2021), còn hàng loạt hạn chế trong việc thực hiện quy định về triển khai thực hiện tại các dự án bất động sản.

Cụ thể, các chủ đầu tư thực hiện san lấp mặt bằng, triển khai thi công tại các dự án khi chưa có quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất của thẩm quyền để thực hiện dự án là chưa đảm bảo quy định của pháp luật.

Công tác thanh tra gặp khó khăn khi các chủ đầu tư đã chi ứng trước tiền giải phóng mặt bằng cho các hộ dân, nên việc mời lên làm việc và xác minh cũng gặp một số khó khăn nhất định.

Các chủ đầu tư đã triển khai thi công, san lấp mặt bằng, làm mất hiện trạng trên đất của các hộ sử dụng đất tại thời điểm kiểm kê, dẫn đến Hội đồng thẩm định không thể kiểm tra thực tế, nên không thể thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư.

Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn, Trung tâm giải phóng mặt bằng thị xã Điện Bàn đã không thông báo, ngăn cản đơn vị chủ đầu tư thi công, san lấp mặt bằng để giữ nguyên hiện trạng trên đất của các hộ sử dụng đất.

UBND các xã, phường: Điện Ngọc, Điện Dương, Điện Nam Trung, Điện Thắng Trung để chủ đầu tư các dự án triển khai thi công, san lấp mặt bằng, làm mất hiện trạng trên đất khi chưa có quyết định giao đất của cấp có thẩm quyền để thực hiện dự án.

Theo UBND thị xã Điện Bàn, với những tồn tại, thiếu sót xảy ra tại các dự án, trách nhiệm đầu tiên của tổ chức thuộc về các chủ đầu tư các dự án. Đó là: Công ty TNHH Xây dựng Thương Mại và Dịch vụ An Dương; Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tổng hợp Phước Nguyên; Công ty TNHH Đại Việt; Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Công Kin; Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Bàn, sau đó, có một phần trách nhiệm của Trung tâm giải phóng mặt bằng thị xã Điện Bàn; Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn và UBND các xã, phường có dự án.

Về vấn đề triển khai thi công, san lấp mặt bằng không có giấy phép xây dựng, các chủ đầu tư: Công ty TNHH Xây dựng Thương Mại và Dịch vụ An Dương; Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tổng hợp Phước Nguyên; Công ty TNHH Đại Việt đã bị Thanh tra Sở Xây dựng xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Trách nhiệm cá nhân là các lãnh đạo, phụ trách tổ và những nhân viên thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ….

Do đó, UBND thị xã Điện Bàn kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam, Thanh tra tỉnh, Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh về các biện giải quyết xử lý đối với 08 dự án đã tiến hành thanh tra, trong đó, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư, địa phương tổ chức công khai đối với các hộ dân bị ảnh hưởng.

Sau khi được sự thống nhất giữa các hộ dân, giao Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thị xã tiến hành thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng…

Trường hợp phương án được duyệt thấp hơn số tiền mà chủ đầu tư đã chi ứng trước thì chủ đầu phải chịu phần chênh lệch và xem đây như một phần hỗ trợ cho nhân dân…