12:12 20/07/2022

Quảng Ngãi tập chung chỉ đạo về công tác quản lý, sử dụng đất ven biển

Thanh Xuân -

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền về công tác  quản lý, sử dụng đất ven biển trên địa bàn tỉnh…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo địa phương, nguồn lực đất đai là một trong những yếu tố then chốt quyết định, tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, thực tế vừa qua, công tác quản lý, sử dụng đất đai tại các huyện ven biển vẫn chưa chặt chẽ, một số nơi đã xảy ra tình trạng chuyển nhượng đất sản xuất nông nghiệp, đất rừng sản xuất, đặc biệt là đất chuyên trồng lúa nước, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp mang tính đầu cơ, trục lợi hoặc có hành vi "ôm đất" chờ quy hoạch để kiếm lời, hưởng lợi trong chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, làm cho tình hình quản lý đất đai diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho công tác thu hồi đất thực hiện các dự án.

Bên cạnh đó, tình trạng sử dụng đất vượt ranh giới, không đúng mục đích, lãng phí đất đai vẫn thường xuyên xảy ra; một số  dự án tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai đầu tư còn chậm. 

Vì vậy, thời gian tới cần khắc phục những bất cập, xác định rõ vai trò, trách nhiệm quản lý đất đai của các cấp chính quyền gắn với nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp từ cấp xã phường cho đến cấp huyện, thị và cấp tỉnh. Đây là một trong  những yếu tố rất quan trọng để tạo nguồn lực từ đất đai và phát triển địa phương; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai, đặc biệt là khu vực  ven biển, khu vực các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. 

Cụ thể Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển phải tổ chức rà soát các quy hoạch, tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai và công bố công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021- 2030 và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để nhân dân biết, thực hiện và giám sát.  

Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đất đai ven biển; không để phát sinh các hành vi vi phạm về  quản lý, sử dụng đất dẫn tới tranh chấp, khiếu nại, tố cáo. 

Rà soát, tăng cường kiểm tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý các trường hợp trái quy định liên quan đến việc phân lô, tách thửa và chuyển nhượng đất ở, đất nông nghiệp, đất rừng, đất thủy sản không đúng quy định; cho thuê, cho mượn trái phép, sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, không lập hồ sơ cho thuê đất công ích hoặc hồ sơ không đầy đủ, rõ ràng, không thực hiện đăng ký đất đai theo quy định. Lưu ý thực hiện việc rà soát, thống kê các hồ sơ đã cho phép phân lô, tách thửa và chuyển nhượng đất  ven biển trước đây để có giải pháp xử lý đồng bộ. 

Ngoài ra, giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị để chỉ đạo, hướng dẫn và chấn chỉnh công tác quản lý,  sử dụng đất ven biển trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành trước ngày 15/8/2022.