07:02 24/09/2022

Quảng Ngãi: Xác định 31 mỏ đất phục vụ thi công khu tái định dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía đông

Thanh Xuân

Các mỏ đất này nằm tại huyện Nghĩa Hành, Mộ Đức, thị xã Đức Phổ. Trong đó, huyện Mộ Đức có 13 mỏ, huyện Nghĩa Hành có 11 mỏ, thị xã Đức Phổ 7 mỏ. Mỏ nhỏ nhất trữ lượng hơn 44.000m3, lớn nhất hơn 2,1 triệu m3, tổng trữ lượng các mỏ đã xác định được trữ lượng cấp phép gần 20 triệu m3…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa thống nhất danh sách 31 mỏ đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh để phục vụ thi công 23 khu tái định cư, các khu cải táng mồ mả của Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025.

Các mỏ đất này nằm tại huyện Nghĩa Hành, Mộ Đức, thị xã Đức Phổ. Trong đó huyện Mộ Đức có 13 mỏ, huyện Nghĩa Hành 11 mỏ, thị xã Đức Phổ 7 mỏ. Mỏ nhỏ nhất trữ lượng hơn 44.000m3, lớn nhất hơn 2,1 triệu m3, tổng trữ lượng các mỏ đã xác định được trữ lượng cấp phép gần 20 triệu m3, còn 3 mỏ chưa tiến hành xác định trữ lượng. Đã có một số mỏ được cấp phép khai thác, còn lại nhiều mỏ đang lập hồ sơ cấp phép và chưa cấp phép. Có 17 mỏ đã xác định được đơn vị được cấp phép, 14 mỏ chưa xác định được chủ.

Để công việc đạt hiệu quả cao, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, các cơ quan, đơn vị chức năng và địa phương có liên quan tổ chức kiểm tra thực địa, khoanh định, lựa chọn cụ thể diện tích khu vực các mỏ đất làm vật liệu san lấp. Tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh khoanh định khu vực không đấu giá theo quy định tại Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16/6/2021 của Chính phủ đối với các mỏ đất làm vật liệu san lấp được thống nhất phục vụ thi công 23 khu tái định cư, các khu cải táng mồ mả.

Đồng thời hướng dẫn, thẩm định hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh cấp phép khai thác cho các nhà thầu thi công 23 khu tái định cư, các khu cải táng mồ mả theo quy định. Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, thị xã Đức Phổ quản lý chặt chẽ các các mỏ đất làm vật liệu san lấp được UBND tỉnh thống nhất, đặc biệt là các mỏ đất làm vật liệu san lấp chưa được cấp phép khai thác thuộc địa bàn quản lý.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có chiều dài 60,30km đi qua các huyện Tư Nghĩa (4,7km), Nghĩa Hành (17,34km), Mộ Đức (10,81km) và thị xã Đức Phổ (27,45km).

Trước đó, chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh quyết tâm của tỉnh sẽ bàn giao ít nhất 50% mặt bằng của Dự án trước ngày 5/11/2022 và 70% trước ngày 20/11/2022.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (đơn vị được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư Tiểu dự án giải phóng mặt bằng) và các địa phương liên quan, đến thời điểm này, những công việc của dự án thuộc trách nhiệm của tỉnh đã được tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu được giao.